2021-01-07
Fotocollage: FST

Onlinekurser i Logic Pro X

På olika nivåer och vid olika tillfällen: 13/1, 27-28/1, 10-11/2 & 24-25/2

Under januari och februari 2021 anordnar Föreningen Svenska Tonsättare vid olika tillfällen kurser i Logic Pro X. Kurserna kommer att ske online och utgår delvis från de kunskaper som redan finns samt önskemål från deltagarna. Samtliga kurser leds av Eric Vo från Studiohuset och arrangeras för ett mindre antal personer för att uppnå bästa möjliga inlärning.

Logic Pro X – Basics
Endagskurs
Onsdag 13 januari (heldag)

En grundläggande kurs i långsammare takt som passar bra för dig som kanske aldrig arbetat med Logic eller motsvarande program (s.k. DAW).
Vi tar allt från grunden, även saker runt datorn som ljudkort och midiklaviatur. Målet är att kunna komma igång och spela in och göra enklare editeringar i Logic.

Logic Pro X – Nybörjare/Medel
Tvådagarskurs, vid två tillfällen
Onsdag-torsdag 27-28 januari – grupp 1 (heldagar) 

Onsdag-torsdag 10-11 februari – grupp 2 (heldagar) 
En bred kurs i Logic som passar dig som antingen jobbat i ett liknande program tidigare eller som haft programmet i något/några år. Är du nybörjare men vill ha en mycket gedigen genomgång passar även denna kursen. Vi går igenom programmet från grunden och kollar på viktiga inställningar i programmet. Vi går igenom inspelning och editering och tar oss vidare in på mer avancerade funktioner som bussar, aux, kompressor, automation, flex m.m. Stort fokus ligger på arbetsflöde och de funktioner och hjälpmedel som förenklar arbetet oavsett genre.


Logic Pro X – Fortsättningskurs
Endagskurs, vid två tillfällen
Onsdag 24 februari – grupp 1 (heldag)
Torsdag 25 februari – grupp 2 (heldag)

Kurs med fokus på användbara hjälpmedel som många Logic-användare inte känner till eller har bekantat sig med. En stor del av kursen går ut på att bygga upp en mall i programmet som kraftigt underlättar vid varje nytt projekt. Kursen är en direkt fortsättning på Nybörjar-/Medelkursen men passar även den som har ganska stor erfarenhet av programmet. Kursens innehåll baseras delvis på önskemål som ni kan maila till kursledaren i förväg.
 

Viktig information om Logic Pro X versioner
Från och med version 10.5 av Logic Pro X har en del större förändringar skett i programmet. Då många fortfarande är kvar på tidigare versioner kommer kursen lägga mycket lite fokus på nyheter från just 10.5 eller senare. Så länge du har någon version av Logic Pro X så kommer det mesta fungera och se väldigt likadant ut. Vissa mindre funktioner finns inte i äldre versioner men det kommer inte vara några problem att deltaga även om du har en äldre version.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig till kurserna här.