2017-11-06
2017-11-06

Om rättegång gällande eventuellt mutbrott

Hösten 2014 startade en förundersökning för att utreda om FST:s tidigare julmiddag kan anses som givande och tagande av muta. Nu har en rättegång startat och Martin Q Larsson, som var ordförande och verksamhetschef för FST när anmälan gjordes 2014, är en av dem som står åtalade. Han representeras av det juridiska ombudet Henrik Hoffman i egenskap av offentlig försvarare.

- Min klient förnekar brott och han anser inte att det som har skett är otillbörligt. Julmiddagen har handlat om att skapa kontaktytor i det svenska musiklivet på ett övergripande strukturellt plan och naturligtvis inte med avsikt att påverka enskilda bidragsbeslut, säger Henrik Hoffman, offentlig försvarare.

Martin Jonsson Tibblin, ny ordförande för FST, konstaterar att det naturligtvis är tråkigt att man har kommit i det här läget men nu får rättegången utvisa om julmiddagen var otillbörlig eller inte.

Precis som för vilken annan branschförening som helst ska FST verka för en dialog och driva frågor som är viktiga för branschen, tonsättarens roll i dagens samhälle och musik- och kulturlivet i stort. Föreningen ska fortsätta skapa kontaktytor i det svenska musiklivet och främja svensk musikkultur, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande FST.

För mer information se dokumentet Frågor & svar nedan. Samt FST:s policy för gåvor och andra förmåner.