2016-12-09
Marta Forsberg. Foto: Nike Bergman

Nya medlemmar

FST har fått åtta nya medlemmar: Sebastian Ingvarsson, Marta Forsberg, Anders Forslund, Lo Kristenson, Kajsa Magnarsson, Jacob Mühlrad, Jesper Nielsen och Adam Skogvard.

Dessa tonsättare representerar ett brett spektrum av konstmusik, allt från elektronisk musik och audiovisuell konst till noterad musik för såväl ensembler som symfoniorkestrar. ”Mötet med andra musikskapare och konstnärer är det mest spännande i mitt musikskapande. Att musiken blir till i en gemensam process. Men jag behöver också skapa egna rum i form av ljud- och ljusinstallationer. Musiken jag skriver är framförallt elektronisk, ofta i kombination med instrumental musik, och den är fokuserad på långsamma processer” säger nya medlemmen Marta Forsberg, också verksam i nätverket Konstmusiksystrar.

Samtliga invalda är födda på 80- resp 90-talet. Det visar på intresset bland unga att verka inom konstmusiken.
För Jacob Mühlrad var yrkesvalet en självklarhet. Varför just konstmusik?
Ett huvudsakligt intresse ligger i att implementera judisk liturgisk musik i en konstmusikalisk kontext i form av instrumentalverk men jag skriver även avant-gardistisk hiphop för tex Silvana Imam. Jacob sökte sig till FST för att utvecklas som konstnär. ”Det är viktigt att ha kontakt med kollegor - att träffas, diskutera, vara ense och oense. Verken förhåller sig till varandra genom att vi verkar i en gemensam kontext, på så sätt skapar något tillsammans. Det är också viktigt för mig att FST verkar för oss tonsättare som upphovspersoner i olika sammanhang.”

Nya medlemmar tas in två gånger per år. Deadline är 1 april respektive 1 oktober. Mer info om att söka medlemskap i FST hittar du här.