2019-06-25
Foto: Carolinae Damkör

Ny svensk körmusik presenteras vid Körledarkonventet

Föreningen Svenska Tonsättare har glädjen att tillkännage vilka tonsättares körverk som kommer att framföras vid FST:s Presentationsdag av ny svensk körmusik. Några av Sveriges namnkunniga körer – Lunds Vokalensemble, S:t Petri ungdomskör, Cantilénorna, Lunds Akademiska Kör, Carolinae Damkör, Koritsia och Lunds Studentsångare – kommer att framföra sju verk i syfte att berika den svenska körrepertoaren under Körledarkonventet i Lund den 18-20 oktober 2019.

FST tackar alla som anmälde bidrag till presentationsdagen. Totalt inkom 105 Stimanslutna medlemmars verk som sammanställdes av en fristående kommitté. Körernas dirigenter har nu valt ut följande stycken som kommer att framföras under körledarkonventet:  


Lunds Vokalensemble

Tonsättare:  Linda Alexandersson
Verk:April och tystnad
Dirigent:Martin Arpåker

 

S:t Petri ungdomskör

Tonsättare:  Kristin Boussard
Verk:Letters to Familiar Stranger
Dirigent:Alexander Einarsson

 

Cantilénorna

Tonsättare:  Bengt Lundin
Verk:Tre visor om Tiden
Dirigent:Victoria Söderberg

 

Lunds Akademiska Kör

Tonsättare:  Catharina Palmér
Verk:As the stars of the heaven
Dirigent:Cecilia Martin-Löf

 

Carolinae Damkör

Tonsättare:  Cecilia Franke
Verk:Vägen
Dirigent:Ulrika Emanuelsson

 

Koritsia

Tonsättare:  Linda Alexandersson
Verk:The Silent Landscape
Dirigent:Ulrika Emanuelsson

 

Lunds Studentsångare

Tonsättare:  Mårten Jansson
Verk:Cantate Domino
Dirigent:Johan-Magnus Sjöberg


Tonsättare vars verk ska framföras kommer att kontaktas inom kort med upplysningar om programtider, resebidrag, logi m.m. För mer information, vänligen kontakta projektledaren Katharina Lind, e-post: katharina.lind@fst.se

Det är för första gången som Föreningen Svenska Tonsättare arrangerar en körpresentationsdag i syfte att bredda den svenska körrepertoaren och skapa kontakter mellan tonsättare och kördirigenter. Projektet sker i samarbete med Föreningen Sveriges Körledare och Svensk Musik och ingår i körledarkonventet i Lund den 18-20 samt sammanfaller även med Lunds kördagar i regi av Musik i Syd med stöd av Lunds kommun.