2023-12-15
Sjungande barn, Brunnsbo musikklasser. Foto: Mikael Göthage.
Repertoarutveckling

Ny musik för unga röster: FST vill inspirera fler att komponera för barn

Tonsättare, körledare, barnkörer och kompositionsstudenter skriver nya sånger tillsammans.

Under hösten har Kungl. Musikaliska Akademiens nationella plattform Sjungande barn, i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare och Stim, fört samman 12 tonsättare med 40 barnkörer från hela landet och 28 kompositionsstudenter för att skapa nya sånger för vår tid. För och med barnen!

Med projektet Ny musik för unga röster hoppas vi höja statusen för att skriva musik för barn och unga, sprida kunskapen om barns medskapande och barnrösten som instrument, samt inspirera fler att komponera för barn. Under kompositionsarbetet läggs stor vikt vid barnens medskapande. Resultatet av samarbetet blir ett fyrtiotal nya sånger som kommer att framföras under försommaren 2024.

Medverkande tonsättare
Urvalet av komponister har gjorts utifrån hög konstnärlig kvalitet, intresse att samarbeta med barn, geografisk hemvist, jämställdhet samt att projektet vill se en mångfald av tillvägagångssätt och stilar i syfte att presentera en bred palett för dels vad musikskapande kan vara, dels hur ett musikverk med sång kan se ut.

Följande tonsättare och barnkörer skapar nya verk tillsammans: 

 • Kristin Boussard med Västerås Domkyrkans flickkör och ungdomskör Cantores Mariae under ledning av Anna-Karin Anmo
 • Henrik Dahlgren med Brunnsbo musikklasser i Göteborgs kommun under ledning av Kristina Rosén Bejstam
 • Per Egland med Svenska kyrkans Oktaverna vid Oscars församling i Stockholm under ledning av Hanna Sandman
 • Daniel Fjellström med Svenska kyrkans S:t Petri Aspirantflickkör och S:t Petri Gosskör vid S:t Petri församling i Malmö under ledning av Kristina Wessman Svensson
 • Daniel Hjorth med Seaside Kids Bjärred under ledning av Tea -Louice Beurling
 • Fredrik Högberg med Poppis barnkör vid Dalbacka: Körsång, Musik och Produktion i Luleå under ledning av Elin Fagerlund Grunditz
 • Susanna Lindmark med Svenska kyrkans Happy voices vid Nederluleå församling i Gammelstad under ledning av Kari Engesnes
 • Karzan Mahmood med Göteborgs Domkyrkans Gosskör och Yngre Flickkör under ledning av Petter Ekberg
 • Jesper Nielsen med Rådmansvångens skolkör vid Rådmansvångens skola i Malmö under ledning av Johan Rehnqvist
 • Lina Nyberg med Göteborgs Nya Flickkör under ledning av Birgitta Mannerström-Molin
 • Karin Rehnqvist med Kulturskolorna i Nacka: Kvinten – Nacka Unga röster under ledning av Sara Pucek
 • Andrea Tarrodi med Norrlandsoperans barnkör vid NorrlandsOperan under ledning av Lotta Kuisma

De nya verken kommer att inspirera fler körer till kompositionssamarbeten genom Sjungande barns satsning ”Guide till sång i skolan – barnen visar vägen”. Att komponera ny musik är ett tydligt, roligt och kreativt sätt att ge barn inflytande över sina röster, och genom projektet visar vi på en metodik att göra detta med hög kvalitet i både process och resultat.

Varför behövs nya sånger för barn?
Om musiken är relevant för barn av idag så kommer den att sjungas. Barn har enligt läroplanen rätt att lära sig sång – unisont och i stämmor, komposition samt gestaltning av idéer genom musicerande. Enligt barnkonventionen har barn även rätt att fritt ta del av, och delta i kulturlivet. Genom ”Ny musik för unga röster” blir barnen medskapare till sin tids sånger, komponerade med och för barn.

Att vara kreativ med en annan människa är det mest intima och det finaste man kan ägna sig åt. När man är kreativ med någon så försvinner alla märkliga hinder - ålder, kön, språkbarriärer och sånt – allt det där suddas ut, säger Per Egland, tonsättare. 

Rösten är vårt första instrument. Det handlar ju dels förstås om själva rösten, sångrösten, men det handlar också om att våga ta plats, våga säga vad man tycker, våga vara den man är, våga stå för den man är,  kommenterar Susanna Lindmark, tonsättare. 

Ny metodik för tonsättare
Under våren 2023 arrangerades fem seminarier för kompositionsstudenter vid musikhögskolorna i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Piteå. Med seminarierna som grund sammanställdes ett kunskapspaket med metodik för komposition för barn. Materialet används av kompositörer och körledare under projektets gång. Förhoppningen är att inspirera kompositionsutbildningarna till att sätta fokus på barnrösten och barns medskapande som en del av utbildningen.

Syften och mål för projektet

 • att höja statusen för barnrepertoar och barns musikskapande och därigenom öka intresset för att skriva musik med och för barn
 • att sprida kunskap och metodik kring barnrösten som instrument till kompositionsutbildningar, professionella tonsättare och till skolan
 • att synliggöra barn som medskapare till ny musik, med stöd i Barnkonventionen

Samarbetspartners
Projektet görs i ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien/Sjungande barn och Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Stim, Studio 53/Svensk musikvår, LTU/Musikhögskolan i Piteå, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm KMH, Musikhögskolan i Malmö, Högskolan för scen och musik – Göteborgs universitet, Musikhögskolan vid Örebro Universitet, Körcentrum Nord och Körcentrum Syd.

Om projektet
Ny musik för unga röster är ett led i Kungl. Musikaliska Akademiens uppdrag att främja tonkonsten och musiklivet genom återväxt och möten mellan det professionella musiklivet och unga. Det är ett delprojekt inom ramen för den femåriga satsningen ”Sjungande barn”, genom ”Guide till sång i skolan” som drivs med stöd från Allmänna arvsfonden. Satsningen syftar till att främja musikundervisningen i den svenska skolan där barns musikskapande är en del.