2018-09-27

Nutida konstmusik intar Lunds kyrkor 5-7 oktober som en del av FST 100

Under rubriken "Vilken plats har den samtida kyrkomusiken i det sekulära kulturlivet?" arrangerar Lunds Pastorat, Föreningen Svenska Tonsättare, Musik i Syd och Sensus en nutida konstmusikfestival i Lund. Tio konserter framförs i Allhelgonakyrkan, Domkyrkan och Norra Nöbbelövs kyrka under 5-7 oktober. Lund Sacred Contemporary Music Festival uppmärksammar #fst100år och ingår i finalen av det treåriga firandet av Reformationen 500 år.

Programmet för Lund Sacred Contemporary Music Festival innehåller tio konserter där bland annat åtta nya körstycken av svenska tonsättare får sina uruppföranden i Domkyrkan och Allhelgonakyrkan. En nyskriven mässa för barn- och ungdomskör är beställd speciellt till festivalen. Under musikhelgen anordnas även ett panelsamtal om den nutida konstmusikens ställning inom Svenska Kyrkan och en ljudinstallation i Domkyrkoforum. Alla programpunkter har fri entré.
 
– Det är roligt att notera vilken nationell kraft det finns i just Lund för kyrkomusik, både traditionell sådan men framförallt för den nya konstmusiken, säger Peter Wilgotsson, verksamhetschef Musik i Syd.

Under tre dagar får man möjlighet att ta del av elektroakustisk musik, orgelmusik och körmusik med verk av Tobias Broström, Henrik Dahlgren, Ulrika Emanuelsson, Daniel Fjellström, Daniel Hjorth, Stefan Klaverdal, Lars-Erik Larsson, Maria Löfberg, Kjell Perder, Stig Gustav Schönberg, Johan-Magnus Sjöberg, Benjamin Staern, Martin Tomner, Nils Tykesson och Thomas Åberg. Bland medverkande finns Lunds Vokalensemble, Sankt Johannes kammakör Malmö, VOS – Voices of Scandinavia m.fl.

För fullständigt program, se här.
5 oktober
6 oktober
7 oktober
 
– Lunds Pastorat som är festivalens initiativtagare gör, tillsammans med våra tonsättare, en fantastisk insats med det digra programmet, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare.

Lund Sacred Contemporary Music Festival är en festivalhelg för nyskriven konstmusik som pågår mellan 5 och 7 oktober i Lunds kyrkor. Under musikhelgen bjuds det på tio konserter med flera uruppföranden. Programmet arrangeras i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare, Lunds Pastorat, Musik i Syd och Sensus.