2017-08-07

Nordic Music Days – Junctions Music Worxhops

Den 28 september till 1 oktober hålls musikfestivalen Nordic Music Days (Nordiska musikdagar) på Southbank Centre i centrala London. Festivaldagarna fylls med ny och samtida konstmusik, skapad av tonsättare från de fem nordiska länderna, framförd av några av Storbritanniens mest intressanta ensembler. En av ambitionerna med Nordic Music Days är att öka det musikaliska samarbetet mellan Norden och Storbritannien. 29 sept. till 1 okt. arrangeras Junctions Music Worxhops, för tonsättare, musiker och ljudkonstnärer från de nordiska och brittiska länderna. Under festivalen arrangeras också en kurs/konferens för pedagoger, med inriktning på barn, komposition och samtida musik, i samarbete med Birmingham Contemporary Music Group.

Den 28 september till 1 oktober hålls musikfestivalen Nordic Music Days (Nordiska musikdagar) på Southbank Centre i centrala London, som en del av Southbank Centres nordiska temaår Nordic Matters, i arrangemang av FST. Festivaldagarna fylls med ny och samtida konstmusik, skapad av tonsättare från de fem nordiska länderna, framförd av några av Storbritanniens mest intressanta ensembler.

Junctions Music Worxhops
En av ambitionerna med Nordic Music Days är att öka det musikaliska samarbetet mellan Norden och Storbritannien. 29 sept. till 1 okt. arrangeras Junctions Music Worxhops, för tonsättare, musiker och ljudkonstnärer från de nordiska och brittiska länderna. Genom intensiva musikaliska samarbeten ges möjlighet att skapa kontakter och nätverk, som sedan kan bli till nya samarbeten och framföranden. Läs mer och anmäl dig på:
http://nordicmusicdays.org/junctions-music-workshop-1/

Young people, composing and contemporary music
Under Nordic Music Days arrangeras också en kurs/konferens för pedagoger, med inriktning på barn, komposition och samtida musik, i samarbete med Birmingham Contemporary Music Group. Målet är att öka kunskapen om området, men också att skapa ett nätverk för ömsesidigt pedagogiskt utbyte mellan Norden och Storbritannien. Projektet är starten för en treårig pedagogisk satsning. Läs mer och anmäl dig på:
http://nordicmusicdays.org/young-people-composing-and-contemporary-music/

Läs mer om hela Nordic Music Days-programmet här:
http://nordicmusicdays.org