2020-06-23
Ledamöter i Saltöstiftelsen vid årsmöte 2018 bland porträtt av ledamöter och funktionärer i Kungl. Musikaliska Akademien.
Foto: Martin Jonsson Tibblin.

Nominera till Järnåkerstipendiet 2020

Sista datum för att nominera är den 15 september.

Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, utlyser ett tonsättarstipendium för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori. 

Verket ska vara skrivet för en besättning om max 12 exekutörer/musiker och komponerat under de senaste tio åren. Alla utom jurymedlemmar kan nominera ett verk. Stipendiet belönar enskilt betydande verk och ska över tiden spegla spännvidden i kammarmusikområdets hela bredd. Juryn arbetar med anonymiserat material. 

Se kriterier och nominera ett verk via formuläret på denna sida – OBS! Nominera senast den 15 september!

Vinnaren kontaktas i november-december. Offentliggörande och utdelning sker i januari 2021. 

Tidigare tonsättarstipendiater
2019  Karin Rehnqvist, Blodhov
2018  Jenny Hettne, A swarm came in from the dark
2017  Ylva Lund Bergner, Achenar
2016  Kent Olofsson, Champs d’etoiles
2015  Staffan Storm, ...et lux in tenebris lucet
2014  Jesper Nordin, Pendants
2013  Joakim Sandgren, endroits susceptibles
2012  Leilei Tan, In our image, in our likeness
2010  Madeleine Isaksson, Les sept vallées
2010  Klas Torstensson, In grosser Sehnsucht
2009  Jan W. Morthenson, Stråkkvartett nr 3 Epilogos
2008  Mikael Edlund, Solo

Kort om Stiftelsen Saltö
Stiftelsen Saltö bildades år 1967 av den musikintresserade industrimannen Erik Järnåker (1904-1992). Stiftelsen drivs av Kungliga Musikaliska Akademien och Föreningen Svenska Tonsättare. Fram till 2009 bedrevs verksamheten genom att ge personer inom svenskt musikliv tillfälle till vistelser på Saltögården. Då gick Saltögården inte längre gick att driva på ett ekonomiskt hållbart sätt, och Stiftelsen Saltö omvandlades år 2009, enligt donatorns vilja, till en ren stipendiestiftelse med uppgift att dela ut stipendier till tonsättare av kammarmusik och stråkmusiker vid landets musikhögskolor. Medlen från försäljningen av Saltögården förvaltas så att avkastningen ska kunna användas till stipendier. Saltögårdens drivs vidare av de nya ägarna med en breddad affärsverksamhet; musiken har alltjämt en central plats i den verksamheten saltogarden.se