2014-12-18
Foto: Sine Nielsen

New:Aud avslutat – ny rapport om konstmusik och publik presenteras

New Music:New Audiences är ett projekt inom EU:s Cultura-program som under två år involverat drygt trettio ensembler från sjutton länder. FST var en av initiativtagarna till projektet, och från Sverige medverkade även Kammarensemblen och Gageego. Syftet var att utveckla nya konsertformer för samtida konstmusik. Under projektperioden har de ensembler som deltagit bytt musikaliska verk med varandra och samarbetat om att prova nya vägar för att hitta och behålla en ny publik.

I slutet av november publicerade vi en artikel där den danske projektledaren Thomas Demidoff bland annat berättade om London Sinfoniettas experiment med att bjuda in publiken att komponera med hjälp av Twitter och om polska Kwartludiums banbrytande barnkonserter. Han summerade också det han anser vara New:Auds viktigaste resultat: arbetet med att utveckla plattformar för ny musik att möta sin publik i framtiden. Under senare år har denna musik gradvis förlorat sin tidigare privilegierade ställning och om det inte uppfinns nya ramar för hur människor kan träffas i samband med ny musik, kommer världen snart att vara en konstart mindre. Projektet har också resulterat i en databas för publikutveckling inom nutida konstmusik.

I dagarna har projektets officiella slutrapport presenterats. FST-medlemmen Ivo Nilsson är verksam som både tonsättare och musiker, och medlem i Kammarensemblen.

Vilken är enligt dig den största vinsten med New:Aud?

–  Nätverket med kollegor i Europa är en ovärderlig tillgång både vad gäller konstnärliga och administrativa frågeställningar. Vi kan till exempel rådfråga om hur ett av deras repertoarverk fungerar i ett visst program eller få information och tekniska specifikationer utöver de som förlagen tillhandahåller. 

Vad har svenska konstmusikensembler och andra som inte har deltagit i projektet för glädje av New:Aud?

– Den största vinsten ligger i att vi kan få bekräftat att villkoren för de fria ensemblerna i Sverige är bland de sämsta i Europa. Vid våra New:Aud-möten medverkade minst en avlönad person ur respektive ensembles administration. Varken Gageego, Kammarensemblen eller övriga svenska ensembler har möjlighet att avlöna personal utan utför allt administrativt arbete på ideell basis.

Vad är den stora behållningen för den som läser hela New:Aud-rapporten?

– Insikten att ny konstmusik är ett mycket aktivt och mångfacetterat fält och inte alls så isolerat och marginaliserat som det ofta framställs av både media och bidragsgivande instanser. 

New:Aud websida

 

Foto: Sine Nielsen