2018-04-11

MUSIKPOLITISK DEBATT INFÖR VALET 2018 - Ett musikliv för alla

Nätverket ”Ett musikliv för alla”, där FST ingår som en 22 nationella musikorganisationer, har sedan en längre tid önskat en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Hur uppfyller dagens statliga musikpolitik våra kulturpolitiska mål? Hur ser villkoren ut beroende på vilket musikfält du verkar inom? Partsinlagor från olika delar av musiklivet finns det många – men hur ser egentligen hela bilden ut? Den 11 april medverkade FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin i en musikpolitisk debatt på Stallet - Världens Musik/Nybrokajen. Bakom arrangemanget står nätverket Ett musikliv för alla, som samlar 22 nationella musikorganisationer, däribland Föreningen Svenska Tonsättare. Nätverket har sedan en längre tid önskat en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem. 

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad. Men det har samtidigt skapat en likriktning som begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live".  Det har också skapat ekonomiska flöden vilka allt alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?

Här finns hela uppropet.

Följ uppropet i sociala medier: #svpol #ettmusiklivföralla

Organisationerna bakom uppropet

Folkets Hus och Parker
Föreningen svenska tonsättare
Föreningen Sveriges Jazzmusiker
Kammarmusikförbundet
Kontaktnätet
MAIS - Musikarrangörer i Samverkan
Musikcentrum Riks
Musikerförbundet
RANK - Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik
RFoD - Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet Svensk Jazz
Riksförbundet Visan i Sverige
SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare
Svenska Oberoende Musikproducenter
Svensk Live - Unga arrangörsnätverket
Sveriges Körförbund
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Svenska Folkdansringen
Sweden Festivals
SYMF - Sveriges Yrkesmusikersförbund
För mer information

 

Kontakta nätverkets samordnare på info@ettmusiklivforalla.se eller kontakta någon av organisationerna direkt.

Saknar du din nationella musikorganisation här? Vill ni skriva under?
Maila till info@ettmusiklivforalla.se

 
 

 

 

Foto: KLYS