2013-05-28

Musikföreningen gav stort stipendium till Anders Eliasson

Fredagen den 24 maj, fyra dagar efter hans bortgång, delade Musikföreningen i Stockholm ut ett stipendium på 30 000 kronor till tonsättaren Anders Eliasson, med motiveringen: 

För sitt omfattande, djupt engagerade och engagerande konstnärskap med stor spännvidd i användningen av rösten från storskalig symfonisk musik, via körmusik till finstämd kammarmusik, alltid i en omisskännlig, djupt personlig stil. 

Anders Eliasson fick Musikföreningens beslut om stipendiet redan i februari.