2019-03-17
Musikens Möjliggörare 2018 tilldelas Jörgen Pettersson och Mattias Rodrick. Foto: José Figueroa.
Jörgen Pettersson, Martin Jonsson Tibblin och Mattias Rodrick
Foto: José Figueroa.

Musikens Möjliggörare 2018 tilldelas Jörgen Pettersson och Mattias Rodrick

För nionde gången delade Föreningen Svenska Tonsättare ut konstmusikpriset ”Musikens Möjliggörare” vid festivalen Svensk Musikvår på Musikaliska i Stockholm. 2018 års Musikens Möjliggörare tilldelas Svensk Musikvårs festivalledare Jörgen Pettersson och Svensk Musikvårs producent Mattias Rodrick.

Priset Musikens Möjliggörare, instiftat 2010, utdelar FST till en konsertarrangör eller producent vars insatser varit av stor betydelse för nutida konstmusik. Priset innebär att mottagaren får beställa ett musikverk till ett värde av 50 000 kronor.

Motiveringen lyder:

För ett engagerat och oförtröttligt arbete med återskapandet av festivalen Svensk Musikvår, tilldelas priset Jörgen Pettersson och Mattias Rodrick. Festivalen fyller ett tomrum i svenskt nutida musikliv och synliggör ny svensk musik för en bredare publik genom ett varierat urval av program, ensembler och lokaler. 

Jörgen Pettersson utbildades vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och erhöll, som förste saxofonist någonsin, skolans solistdiplom med jetong. Han studerade även för professor Jean-Marie Londeix vid Nationalkonservatoriet i Bordeaux där han erhöll Premier Prix.
 
Jörgen Pettersson är verksam på den internationella nutida musikscenen. Han har medverkat i konserter och festivaler i ett femtiotal länder, som solist och i olika samarbetsformer. Han är bl.a. en drivande kraft i Stockholms Saxofonkvartett som i år firar femtioårsjubileum och har gjort sig kända för sin lust att ständigt utforska och spränga gränserna för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma. Under 2019 kommer de att turnera i Iran, Sydafrika och Kanada. Han är även medlem i bl a KammarensembleN och Ensemble Son. Pettersson bryter ofta och gärna gränser mellan gängse konstarter och har ett nära samarbete inte bara med tonsättare, utan också med koreografer och författare.
 
Genom ett målmedvetet och nära samarbete med svenska och internationella tonsättare söker han aktivt utveckla repertoaren för sitt instrument. Detta har resulterat i att mer än 800 verk har tillägnats Jörgen Pettersson, såväl solokonserter, elektroakustiska stycken som kammarmusikaliska verk. Han utvecklar ständigt nya tekniker och spelsätt, vilket leder till unika och överraskande tolkningar med ett starkt personligt uttryck. För detta har han bl.a. erhållit Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris.
 
Jörgen Petterson är initiativtagare och festivalledare för Svensk Musikvår sedan nystarten 2016.
Han är hedersmedlem i FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och ledamot i Kungl. Musikaliska akademien.

Mattias Rodrick studerade vid Musikhögskolan i Malmö och i Rochester i USA innan han tog sitt solistdiplom från Royal College of Music i London. Han är verksam som solist, kammarmusiker och orkestermusiker med Stockholm som bas. Som solist beställer och uruppför Mattias Rodrick regelbundet verk av svenska och utländska tonsättare, bland annat för sättningen cello och kör. Under säsongen 2017/2018 har både Danmarks Radio P2 och Sveriges Radio P2 spelat in och sänt konserter där Mattias Rodrick varit solist. Som kammarmusiker framträder Mattias Rodrick ofta med sin pianotrio Trio Lindgård Rodrick Öquist, och han samarbetar också med ackordeonfenomenet Lelo Nika. Mattias Rodrick driver och är konstnärlig ledare för olika projekt som t.ex. Schumanniad som hölls på Musikaliska i Stockholm i februari 2019.