2015-05-29
FSTs heldagskonferens

Min Inspiration

Föreningen Svenska Tonsättare bjuder in till en heldagskonferens 15 juni, i Vinterviken utanför Stockholm. Processerna kring inspiration belyses ur olika synvinklar och varvas under dagen med musik och förtäring. En stor mängd talare delar med sig av sina erfarenheter, kunskaper och idéer kring ämnet inspiration.

Konferensen är ett verktyg för att lyfta viktiga frågor kring den kreativa processen och ett steg i det långsiktiga arbetet med att främja och synliggöra svensk musik och dess tonsättare.

Anmälan sker endast genom
http://www.fst.se/anmalan-till-fsts-varkonferens-2015
Begränsat antal platser, anmäl er snarast!


PROGRAM 15 juni

8.15 FST-buss avgår från Cityterminalen till Winterviken (annonseras via terminalens skyltsystem)
9.00 Frukost
9.30 Enminuts-talare
10.30 Musik
10.45 Kaffepaus
11.00 Gunnar Bjursell, pionjär inom svensk kulturmedicinsk forskning
12.00 Musik
12.15 Lunch
13.15 Treminuters-talare
14.15 Musik
14.30 Kaffepaus
14.45 Tiominuters-talare
15.45 Musik
16.00 Kompositions-workshops
16.45 Smoothie-paus
17.00 Prisutdelning av Rosenbergpriset, Interpretpriset och Musikens Möjliggörare – samt presentation av Den Allra Nyaste Musiken!
18.00 Konferensen avslutas