2018-03-05

Mattias Sköld och Jacob Mühlrad tilldelas stipendier av Musikföreningen Stockholm

Musikföreningen i Stockholm har beslutat att i år dela ut två stipendier på vardera 40 000 kronor till tonsättarna

Mattias Sköld, Stockholm,   
för ett flöde av sångbara körverk som kombinerar tradition och nytänkande,

och
 
Jacob Mühlrad, Stockholm, 
för intensiva och gripande verk som berikar den svenska körrepertoaren med ett nytt tonspråk.

Stipendierna delas ut vid Musikföreningens Årssammankomst fredagen den 18 maj 2018.

Musikföreningen grundades 1880 av Ludvig Norman & Vilhelm Svedbom som en stor oratoriekör i Stockholm. Efter mer än 100 konserter under ca 40 år avtog konsertverksamheten och 1928 ombildades föreningen till Musikföreningens stiftelse för belönande av svensk tonkonst. Det första stipendiet utdelades år 1936 till Hugo Alfvén och har sedan dess utdelats till nära 60 av de främsta svenska tonsättarna och med en tonvikt på körmusik.

2017 gick stipendierna till Tebogo Monnakgotla och Bo Hansson och året innan, till Victoria Borisova-Ollas och Daniel Börtz.

 

Mer information om Musikföreningen Stockholm här