2024-04-25
Mats Larsson Gothe, Hidden Mother och Fylkingen tilldelas konstmusikpriser
Fr v: Katya L (Fylkingen), Alexandra Nilsson (Hidden Mother) och Mats Bäcker (Mats Larsson Gothe).
Priser

Mats Larsson Gothe, Hidden Mother och Fylkingen tilldelas konstmusikpriser

Föreningen Svenska Tonsättares konstmusikpriser tilldelas en mästare i musikdramatik och symfonisk komposition för hans tekniskt fulländade och djupt berörande verk, en scenkonstduo som flyttat fram gränsen för vad slagverksmusik kan betyda, samt en institution som under 90 år varit ett nav för experimentell musik och gränsöverskridande konst i Sverige.

Rosenbergpriset, som uppmärksammar en tonsättare med betydelsefull och nyskapande verksamhet bakom sig, tilldelas Mats Larsson Gothe. Interpretpriset går till slagverks- och scenkonstduon Hidden Mother och Musikens Möjliggörare prisar Fylkingen.

Rosenbergpriset 2022 tilldelas Mats Larsson Gothe 
Rosenbergpriset, instiftat 1982 av Föreningen Svenska Tonsättare, delas ut till en tonsättare med betydelsefull och nyskapande verksamhet bakom sig. Prissumman är 75 000 kr.

Motiveringen lyder:
​En mästare i musikdramatik och symfonisk komposition tilldelas Föreningen Svenska Tonsättares Rosenbergpris 2022 för sina tekniskt fulländade och djupt berörande verk. Med en distinkt personlig röst som förenar emotionell intensitet med skicklig instrumentation gestaltar han mänsklig erfarenhet. Mats Larsson Gothes omfattande skapande, framfört och hyllat av framstående orkestrar och operahus, står som ett monument över musikalisk innovation och expressivitet. 

​– Att bli mottagare av Rosenbergpriset är något av det finaste man som svensk tonsättare kan få vara med om. Att sälla sig till raden av de enormt fina komponister som erhållit priset tidigare inger en känsla av erkännande och meningsfullhet, att det man skapar betyder något. Med stor glädje tar jag emot detta pris och riktar ett varmt tack till FST, säger Mats Larsson Gothe, mottagare av Rosenbergpriset 2022.

Interpretpriset 2022 tilldelas Hidden Mother 
Interpretpriset, instiftat 1982 av Föreningen Svenska Tonsättare delas ut till musiker, ensembler, körledare eller dirigenter som särskilt utmärkt sig genom att framföra samtida konstmusik. Prissumman är 50 000 kr.

​Motiveringen lyder: 
Duon, som funnits sedan 2010 och utgörs av Magdalena Meitzner och Ulrik Nilsson, har genom sitt signum av experimentell scenkonst och ljudkonst, inte sällan med en rituell slagsida, ruskat om och flyttat fram gränsen för vad slagverksmusik kan betyda. Genom sin nyfikenhet, sitt utvidgande av instrumentariet samt integrerande av koreografi har de lyckats bygga upp en unik och mångsidig nutida repertoar från ett stort antal tonsättare. 

– Vi är glada och hedrade över att Hidden Mother uppmärksammas på detta sätt. Interpretpriset stimulerar oss att fortsätta att utveckla vår genre, samt att beställa ny musik av alla fina tonsättare som bara väntar på oss!, kommenterar Magdalena Meitzner och Ulrik Nilsson, mottagare av Interpretpriset 2022.

​​Musikens Möjliggörare 2022 tilldelas Fylkingen
Priset Musikens Möjliggörare, instiftat 2010, utdelar Föreningen Svenska Tonsättare till en konsertarrangör eller producent vars insatser varit av stor betydelse för nutida konstmusik. Priset innebär att mottagaren får beställa ett musikverk till ett värde av 50 000 kronor.

Motiveringen lyder:
Fylkingen har under 90 år varit ett nav för experimentell musik och gränsöverskridande konst i Sverige. Här har internationella och svenska storheter inom en mängd genrer spelat och på Fylkingen har många ​av Sveriges tonsättare presenterat sina första konserter. En mötesplats för nya samarbeten och en plats att hämta inspiration. Alltid i framkanten med siktet inställt på nya musikaliska uttryck.

​– Vi ser priset som ett erkännande för de ideella krafter som under föreningens 91-åriga historia låtit oss presentera nyskapande musik och konst. Vår organisation är i en period av stora förändringar. Vi arbetar med att starta upp den publika verksamheten i vår tillfälliga lokal i Bredäng, i nya samarbeten och samtidigt med planeringen för en egen permanent scen. Det känns därför extra roligt att priset kommer just nu – som ett kvitto på den fortsatta betydelsen av vår verksamhet, säger Fylkingens vice ordförande Malte Dahlberg.

Om pristagare
Mats Larsson Gothe (f. 1965) är sedan 1995 verksam som tonsättare på heltid och har skrivit musik inom de flesta genrer; musikdramatik, orkesterverk, solokonserter och kammarmusik. Han fick ett stort genombrott med sin första helaftonsopera Poet and Prophetess på NorrlandsOperan 2008, och den prisbelönta Blanche och Marie väckte stor uppmärksamhet vid premiären hösten 2014 och nominerades också till International Opera Awards 2015.

​Stilistiskt sett har Larsson Gothe tagit avstamp i en Stravinskytradition utifrån vilken han har fortsatt att utvecklas. Därutöver har hans studier i Italien (för Atli Ingólfsson) kommit att ge hans musik en virtuos rörlighet. Emotionell uttryckskraft smälter samman med neoklassiska drag och en stark pulskänsla, vilket ger musiken en hög intensitet. I hans senare orkesterverk finns det en dramaturgisk uppbyggnad och en påtaglig sångbarhet som visar att hans arbete med opera även har färgat av sig på dessa.

Mats Larsson Gothe är aktuell med två uruppföranden under kommande konsertsäsong. Hans fjärde symfoni uruppförs av Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av Marta Gardolińska vid Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. En ny cellokonsert, skriven för Torleif Thedéen, med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Johannes Gustavsson uruppförs i april 2025. Inför Wermland Operas 50-årsjubileum komponerar Mats Larsson Gothe en ny opera till libretto av Maria Sundqvist. Beställningsverket om Selma Lagerlöfs liv har premiär under våren 2026.

Hidden Mother etablerad 2010, är en ensemble som framför scenisk musik och integrerar element av ljudritualer och performancekonst i sina föreställningar. Instrumentariet utgörs främst av diverse ljudobjekt. I deras föreställningar skapas en helhet där alla rörelser är noggrant koreograferade och verken är inspirerade av teman som mystik, vetenskap och psykologi. Denna kombination ger ett flöde av ljud och bild som stimulerar publikens fantasi, där de inte bara är åskådare utan aktiva deltagare; de både vaggas och ruskas om – och gränsen av bekvämlighet överskrids. Hidden Mother föredrar att uppträda i mindre lokaler som främjar en nära kontakt med publiken.

​​Scenkonstduon, som sedan 2015 består av Magdalena Meitzner och Ulrik Nilsson (bildades ursprungligen som en trio där även Pontus Langendorf ingick), har medverkat vid en rad internationella festivaler och evenemang, inklusive Ruhtriennale i Tyskland, Transart i Italien, UNM Festival i Sverige, samt flera andra platser och evenemang som Halle 6 i München, Vindöga festival och Ny Fredag på Konserthuset i Stockholm. Hidden Mother var ensemble in residence för Samtida Musiks konsertserie ”Min Granne Tonsättaren”. 

Fylkingen, grundad 1933, är en banbrytande medlemsdriven scen för experimentell musik och interdisciplinär konst som engagerar drygt trehundra medlemmar, företrädesvis inom musikområdet men också inom dans, performance, video- och bildkonst. Ursprungligen en kammarmusikförening, har Fylkingen utvecklats till en central arena för nyskapande och genuint experimentella konstnärliga uttryck inom musik och ljudkonst, i dialog med andra konstnärliga discipliner. Den allra första konserten med elektroakustisk musik arrangerades 1952 av Fylkingen i samarbete med Sveriges Radio.

​​Idag arrangerar Fylkingen årligen över hundra föreställningar som omfattar improviserad musik, modern dans, intermedia, text-ljud kompositioner, kammarmusik, bildspel, video konst, performance och installationer. Utöver detta genomför Fylkingen en rad skolföreställningar samt bedriver en pedagogisk verksamhet för barn och ungdom, ofta i samarbete med andra institutioner runt om i landet.

Plattformen har också en stark tradition av att samarbeta med internationella banbrytande konstnärer och fortsätter alltjämt att spela en viktig roll i sammanlänkandet mellan Sverige och resten av världen. Fylkingen ser sin verksamhet som en resurs för det fria experimentella musiklivet i Sverige, ett forum för ny musik och förvaltare av ett historiskt musikaliskt avantgarde. Föreningen eftersträvar både en bredd och ett djup i sin konsertverksamhet, med ett genreöverskridande program där både etablerade och nya musik- och konstutövare får ta plats.

Priskommittén för år 2022 har bestått av Henrik Denerin, Jens Hedman och Maria Lithell Flyg

F​ör tidigare pristagare, se här.