2020-05-26
Foto: Martin Jonsson Tibblin.

Martin Jonsson Tibblin är Stims nye vice ordförande

Nu har även STIM formellt lagt år 2019 bakom sig när de igår, den 26 maj 2020, genomförde sin medlemsstämma, främst via digital närvaro.

Vi gratulerar FST - Föreningen Svenska Tonsättares ordförande Martin Jonsson Tibblin som utsetts till Stims vice ordförande. Enligt valberedningens förslag välkomnade stämman bland andra FST:s styrelseledamot Johan Blixt, Gehrmans vd Filiz Erat Edhlund och Eric Sjöström, erfaren utredare och konsult i kultursektorn samt ordförande för Stiftelsen El Sistema Sweden.

Vi gratulerar också att rekordmånga musikskapare och musikförlag väljer Stim. År 2019 valde över 92 000 anslutna att ge STIM förtroende att förvalta deras ekonomiska rättigheter. Detta är fler än någonsin i Stims snart 100-åriga historia.

– År 2019 blev ett viktigt år för våra anslutna i och med att EU:s nya upphovsrättsdirektiv godkändes samtidigt som vi med 2019 års rekordintäkter såg den positiva effekten av alla våra nya avtal med de digitala musiktjänsterna. Under 2020 måste vi säkra att fjolårets intäkter utbetalas som planerat och våra många förhandlingar med musikanvändarna inte stannar upp i onödan, konstaterade Stims vd Karsten Dyhrberg Nielsen.

Ett i flera avseenden starkt år övergick dock i moll i början av 2020. Stims ordförande Carina Brorman sammanfattade virusutbrottet som fått allvarliga konsekvenser för kultursektorns utveckling:
– Vi är alla medvetna om den situation musikskapare och utövare befinner sig i. En tid av stor osäkerhet och oro. Men vi har också fått se ett helt nytt intresse från oväntade håll kring kulturens betydelse i tider av kris. Kreativiteten blomstrar kring nya sätt att möta publiken och nå ut med sitt skapande. Från politiskt håll har man hörsammat situationen för kulturen och agerat snabbt med både generella och särskilda riktade finansiella stödåtgärder. Även om stöden inte är tillräckliga… I en krissituation som nu, framstår Stims värdegrund från 1923 på ett kraftfullt sätt. Vårt särskilda ansvar att en del av pengarna ska gå tillbaka till musikskapare i form av sociala, kulturella eller utbildningsändamål är en viktig del av den kollektiva förvaltningens ekosystem.

#viståruppförmusikensvärde #tillsammansförframtidensmusikliv #stim