2018-12-04
Foto: José Figueroa

Lyckat jubileumsfirande på Kungl. Musikhögskolan

Torsdagen den 29 november firades Föreningen svenska tonsättares 100-årsdag högtidligt på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm tillsammans med tonsättare, musiker, sångare, representanter från musik- och kulturlivet och allmänheten. 

Under fyra konserter visades den mångfald som FST representerar och bidrar till i svenskt nutida musikliv. Programmet inleddes med en kollektivkompostion av 38 tonsättare, i arrangemang av Erik Peters för Stockholms saxofonkvartett och bandstämma. Sedan fortsatte kvällen med verk av 23 tonsättare i ett varierat program med kammarmusik, körmusik, ljudkonst och elektronisk musik.

Två av de fyra konserterna livesändes och spelades in av P2. Lyssna på dem på SR P2 30 dagar framåt från den 29 november.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som firade med oss och gjorde Föreningen svenska tonsättares 100-årsjubileumsdag till en riktigt lyckad manifestationsfest för tonsättarna och nutida konstmusik. Vi vill också rikta ett stort tack till alla tonsättare och medlemmar i FST, förutan er hade föreningen inte funnits och kunnat bidra till ett mångsidigt och levande musikliv.