2019-02-06

Lund Contemporary

Mellan den 7-10 februari 2019 äger Lund Contemporary rum. Festivalen för samtida konstmusik arrangeras av Odeum i samverkan med lokala och regionala aktörer. Nyskriven musik av huvudsakligen regionala tonsättare varvas med moderna konstmusikklassiker från 1900-talet och framåt i ett varierat program.

Festivalens producent David Riebe menar att man lyckats få ihop en bra bredd på programmet, alltifrån storskalig ensemble- och körmusik till solo- och kammarmusik, och ett par mer experimentella inslag. Man är stolt över att kunna presentera närapå 32 uruppföranden, både av professionella tonsättare och av musikhögskolestudenter och unga elever från lokala musik- och kulturskolor.

I panelsamtalet ”Nutidens och framtidens konstmusik”, där FST är medarrangör, kommer man att diskutera hur framtidens konstmusik kan se ut. Vilka tendenser, möjligheter och utmaningar som vi ser? FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin är moderator och panelen består av namnkunniga personer ur musiklivet, alla med viss regional förankring.

Alla evenemang har fri entré.
 

Program

 

Torsdag 7/2

19.00 Öppningskonsert  

Lund Contemporary 2019 invigs storslaget med Odeums egna ensembler Akademiska kapellet, Lunds akademiska kör och Lunds universitets brassband. Det bjuds bl.a. på minimalism från sent 70-tal, sentida körmusik och en helt nyskriven komposition för brassband. Dirigenter: Patrik Andersson, Jörgen Flink och Cecilia Martin-Löf.
Universitetshusets aula

 

Fredag 8/2

12.15 Lunchkonsert: ShareMusicTechLab – där digitalt möter traditionellt 

Organisationen ShareMusic & Performing Arts och Musikhögskolan i Malmö bjuder publiken på närkontakt med musikerna från iPad-ensemblen Elefantöra och Gageego! Bland annat uruppförs ett antal verk, komponerade särskilt för ensemblen av studenter från masterprogrammet i komposition vid musikhögskolan, och musik av den irländska tonsättaren Karen Powers och den svenske tonsättaren Tomas Hulenvik. Med konserten avslutas residenset ShareMusicTechLab som inleddes i oktober 2018 i samarbete med Musikhögskolan i Malmö, Inter Arts Center och Lund Contemporary.
Kapellsalen, Palaestra et Odeum
 

15.00 Föreläsning: Ljudkonst som situationskonst 

Under de senaste 25 åren har "ljudkonst" etablerat sig som ett återkommande begrepp inom bland annat experimentell musik, installationskonst och tvärvetenskapliga universitetssammanhang. Den här föreläsningen introducerar först denna flyktiga och omdiskuterade konstform och fokuserar därefter på hur ljudkonst idag används för att reflektera aktuella samtida ämnen och politiska debatter. Sanne Krogh Groth är docent och lektor i musikvetenskap, samt föreståndare för Ljudmiljöcentrum, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
Hörsalen (övre), Palaestra et Odeum
 

18.00 Kulturskolan Contemporary

Elever från Kulturskolan Lund framför ett varierat program med flera olika musikerkonstellationer. Det bjuds på blockflöjtsensemble, gitarrer, och en stråkorkester! Bl.a. kommer musik komponerad av Kulturskolans egna elever att framföras.
Kapellsalen, Palaestra et Odeum

 

Lördag 9/2

10.00 Nyskrivet för orgel

Susannah Carlsson, biträdande domkyrkoorganist i Lunds domkyrka, uruppför rykande färska kompositioner av tonsättarstudenter från Musikhögskolan i Malmö. Musik av Fritiof Palm, Mikael Rasmusson och Eli Tausen á Lava. Konserten är en del av domkyrkans lördagskonsertserie.
Domkyrkan
 

12.00 Colours and Characters

Konsert med den internationella musikskolan LIMUS Young Academy-linje, med fokus på unga som komponerar och unga som spelar nykomponerad musik. Det bjuds på stycken skrivna av LIMUS nuvarande och före detta elever samt uruppförandet av Emil Fredbergs ”Sju klangstudier i färg ” för två pianon i varierande besättningar. Verket består av sju pianostycken baserade på varsin färg och är specialbeställt av LIMUS för att framföras under Lund Contemporary. Musikalisk ledning: Gabriele Katthän.
Kapellsalen, Palaestra et Odeum
 

16.00 Panelsamtal: Nutidens och framtidens konstmusik 

Paneldiskussion i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare (FST).
Moderator: Martin Jonsson Tibblin, ordförande FST.
I panelen: Kent Olofsson, tonsättare och lärare i elektroakustisk komposition på Musikhögskolan i Malmö, Susanne Rydén, VD Musik i Syd, Francisca Skoogh, pianist, psykolog och doktorand i konstnärlig forskning vid Musikhögskolan i Malmö, Benjamin Staern, tonsättare, samt Lennart Stenkvist, f.d. programchef Malmö Symfoniorkester.
Kapellsalen, Palaestra et Odeum
 

19.00 9-9-9 

Nio körer framför nio nya stycken den nionde februari. Konserten är en uppföljning på succén ”10-10” under Lund Contemporary 2017. Körerna avlöser varandra i framföranden av beställningsverk komponerade i samarbete med Körcentrum Syd. Medverkar gör Collegium Vox Humana, Dalby kammarkör, Helsingborgs motettkör, Lunds Akademiska Kör, Lunds Vokalensemble, Malmö operas barnkör, Palaestra Vokalensemble, S:t Johannes kammarkör, S:t Petri ungdomskör och Ängelholms kvartettsångare. Musik av Catharina Palmér, Stefan Klaverdal, Kent Olofsson, Kjell Perder, Nils Tykesson, Daniel Fjellström, Rolf Martinsson, Johan-Magnus Sjöberg och Henrik Dahlgren. Konserten ges i samarbete med Körcentrum Syd.
Allhelgonakyrkan

 

Söndag 10/2

14.00 Sex gitarrer 

Den Köpenhamnsbaserade gitarrsextetten CRAS framför ny musik av danska och estniska tonsättare. Ensemblen, som är specialiserad på nyskriven musik, består av Henrik Bay Hansen, Mikkel Egelund, Santiago Gutiérrez Bolio, Peter Oldrup, Søren Eriksen och Jacob Nørrelund.
Universitetshusets aula
 

16.00 En mosaik av violinmusik

Den internationellt hyllade violinisten Peter Sheppard Skærved framför ett varierat program bestående av många korta musikstycken – både uruppföranden från Musikhögskolans kompositionsstudenter och klassiker ur det sena 1900-talets violinrepertoar.
Kapellsalen, Palaestra et Odeum
 

19.00 C-Y Mobile Device Orchestra 

Mobile Device Orchestra från föreningen C-Y ContemporarY bjuder på en nydanande och annorlunda konsert! Universitetsaulan kommer att fyllas med ljud och publiken kommer ges möjlighet att delta i det kreativa skapandet i stunden. Publikens roll förändras då alla i salen på samma gång är lyssnare och musiker.
Universitetshusets aula