2015-02-26
Foto: Roland Cox

Körsymposium 8 maj – Ny musik för amatörkör

Många svenska amatörkörer vill sjunga mer ny svensk musik, samtidigt som det finns en önskan hos svenska komponister att få fler framföranden och beställningar av körer. Därtill finns ett behov av vidareutbildning för många komponister i de särskilda förutsättningar amatörkören bjuder. Det finns även behov av en större kännedom hos körerna om svensk nyskriven repertoar och svenska komponister.

Den 8 maj 2015 bjuder vi därför in komponister och körledare till en heldag av föreläsningar, paneldebatt och komponistverkstad på Skeppsholmen i Stockholm. Dagen avslutas med en lättare mingelmiddag där komponister och körledare kan knyta kontakt med varandra. 

I augusti/september följer vi sedan upp med workshops för var och en av dessa nybildade konstellationer av komponist, körledare och kör. Varje workshop tilldelas vid behov en mentor med erfarenhet av att beställa musik. Resultaten av workshoparna blir utgångspunkten för det fortsatta kompositionsarbetet.

Under våren 2016 blir det sen uruppföranden av ett antal nya spännande och användbara körstycken. Det här är första steget i ett långsiktigt projekt och den här första omgången vänder vi oss till körledare och körer på avancerad nivå.


Kostnad: 300:-

Sista anmälningsdag 7 april

Information och anmälan på www.ericsonchoralcentre.se

Frågor: Bo Nilsson, EIC. 076-9463026 bo.nilsson@ericsonchoralcentre.se

Körsymposiet arrangeras av Eric Ericson International Choral Centre och Föreningen Svenska Tonsättare i samarbete med Föreningen Sveriges Körledare och Sveriges Körförbund, och med stöd av Stims Promotionnämnd.