2018-09-12

Kompromiss i Europaparlamentet delseger för musikskapare

Idag onsdagen den 12 september röstade Europaparlamentet om modernisering av upphovsrätten. Resultatet av omröstningen blev att det nya förslaget från EU-parlamentets gruppledare Axel Voss gick igenom, vilket kommer stärka kulturskaparnas position i det fortsatta arbetet.

- Detta är en stor seger för alla kulturskapare i Europa i arbetet för att få skäliga ersättningar. Dessutom säkerställer det nya förslaget att grundläggande fri- och rättigheter skyddas, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande i Föreningen Svenska Tonsättare.
 
Denna delseger innebär flera framsteg för kulturskaparna, dels genom artikel 14-16 som handlar om ökad insyn, skäliga ersättningar och rätt för kulturskapare att omförhandla eller återkalla rättigheter. Dels genom artikel 13 som innebär att de internetplattformar som tjänar pengar på att sprida upphovsrättskyddat material också ska vara ansvariga för materialet de tillhandahåller, idag är det du som användare som är ansvarig för materialet.
 
I det nya kompromissförslaget som antogs den 12 september var skrivningar om användandet av igenkänningsteknik borta, samt nya stärkta skrivningar om yttrandefrihet. Dessutom var små och mikroföretag exkluderade, liksom bl a onlineencyklopedier som Wikipedia.
 
Läs mer om beslutet som togs här.