2020-08-21
Foto: KLYS.

KLYS uppföljande krispaket för kulturen

KLYS har tagit fram ett nytt åtgärdsförslag till uppföljande krispaket för kulturen i samarbete med KLYS medlemsorganisationer.

I förslaget anger KLYS vilka åtgärder som regeringen bör prioritera, både på kort och lång sikt, för att skapa rimliga villkor för konsten, kulturen och kulturskaparna under pandemin och för att konstnärliga verksamheter så småningom ska kunna återupptas. Det aktuella krispaketet följer upp KLYS nationella krispaket för kulturen från den 18 mars i år och syftar till att säkerställa att landets kulturella infrastruktur kan upprätthållas och att de konstnärligt yrkesverksamma får rimliga och rättvisa stöd under pandemin.

I krispaketet föreslås bland annat: 

1. Komplettering, justering och breddning av regeringens krisstöd till kulturen via kulturmyndigheter
2. Effektiva stödåtgärder för de enskilda näringsidkarna i form av möjlighet till korttidsarbete, omarbetat omställningsstöd och utvidgade möjligheter till a-kassa.
3. Anslå ytterligare medel till  Teater-, Dans- och Musikalliansen för deras verksamheter inför 2021.
4. Satsa på konstnärspolitiska åtgärder i enlighet med KLYS prioriteringar (jfr sammanfattningen i KLYS remissyttrande över SOU 2018:23 Konstnär – oavsett villkor).
5. Skapa en bättre social trygghet för frilansande kulturskapare i enlighet med KLYS prioriteringar angående SGI (beräkning av sjukpenninggrundande inkomst), a-kassa och pensioner.

Åtgärderna presenterades den 21 augusti vid ett ministermöte med tre statsråd, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 

Här kan du ta del av "KLYS förslag till uppföljande krispaket för kulturen".