2018-03-12

Järnåkerstipendiat Ylva Lund Bergner gästar Svensk Musikvår

2017 års Järnåkerstipendium tilldelades Ylva Lund Bergner för kammarmusikverket Achenar. Nu framförs det prisbelönade verket för första gången i Stockholm vid Svensk Musikvår den 19 mars. Priset som är på 100 000 kronor delades ut i samband med Järnåkerkonserten på Musikaliska i Stockholm i januari.

Juryns motivering lyder:
The jury decided upon the composition Achenar (for Violin, Paetzold flute & Object player) composed in 2013. In our view, it is a work that exhibits sonic imhttp://www.ylvalundbergner.com/ agination coupled with precision in its notational aspects. A unique sound world that is capable of lyricism and instrumental invention, a composition that reveals substance through its very materiality as it unfolds in time.

Det prisbelönade verket Achenar är skrivet för ensemble Faint Noise som beställde det 2013. Det kommer att framföras vid Svensk Musikvår, Grünewaldsalen, Konserthuset Stockholm av Faint Noise den 19 mars kl. 12.00.

Här kan du läsa FST's ordförande Martin Jonsson Tibblins samtal med Ylva Lund Bergner.

Ylva Lund Bergner (född 1981), bosatt i Köpenhamn, började studera komposition på Gotland, men fortsatte sedan sina studier i Stockholm, Perugia (Italien), Lyon (Frankrike) och Köpenhamn. Slutexamen på solistlinjen i Köpenhamn under 2012. Lund Bergner har vunnit flera tävlingar, bland annat danska statens Kunstfonds pris till kvinnliga tonsättare för sitt verk Euphorbia samt Francisco Escuderos pris för accordeonstycket Cerulean Minim. För mer information om Ylva Lund-Bergner se http://www.ylvalundbergner.com/

Järnåkerstipendiet är Sveriges största kammarmusikstipendium. Sedan 2009 har Saltöstiftelsen, inrättad av donatorn Erik Järnåker, delat ut Järnåkerstipendiet för att premiera betydelsefulla kammarmusikverk komponerade av svenska tonsättare. Stipendiet syftar till att spänna över kammarmusikområdets hela bredd. Varje år tilldelas en tonsättare 100 000 kr i stipendiesumma för ett kammarmusikverk komponerat under de senaste 10 åren. 

Tidigare tonsättarstipendiater
2016 Kent Olofsson, Champs d’etoiles
2015 Staffan Storm, ...et lux in tenebris lucet
2014 Jesper Nordin, Pendants
2013 Joakim Sandgren, endroits susceptibles
2012 Leilei Tan, In our image, in our likeness
2010 Madeleine Isaksson, Les sept vallées
2010 Klas Torstensson, In grosser Sehnsucht
2009 Jan W. Morthenson, Stråkkvartett nr 3 Epilogos
2008 Mikael Edlund, Solo

Stiftelsen Saltö bildades år 1967 av den mycket musikintresserade industrimannen Erik Järnåker (1904-1992). Syftet var att ”bereda inom svenskt musikliv praktiskt, vetenskapligt och pedagogiskt verksamma människor tillfälle till rekreation eller sådant studiearbete eller skapande arbete, som de gynnsamma betingelserna kan stimulera till" (citat ur Stiftelseurkunden), och det skedde i det som kom att kallas Saltögården. Då Saltögården inte längre gick att driva på ett ekonomiskt hållbart sätt omvandlades Stiftelsen Saltö år 2009, enligt donatorns vilja, till en ren stipendiestiftelse med uppgift att dela ut stipendier till tonsättare av kammarmusik och stråkmusiker vid landets musikhögskolor. Medlen från försäljningen av Saltögården förvaltas nu så att avkastningen ska kunna användas till stipendier. Stiftelsen drivs av Kungliga Musikaliska Akademien och Föreningen Svenska Tonsättare. Saltögårdens drivs vidare av de nya ägarna med en breddad affärsverksamhet; musiken har alltjämt en central plats i den verksamheten saltogarden.se