2017-11-17

Jämställdhet i musikbranschen

FST är en av tolv undertecknare till uppropet ”Jämställdhet i musikbranschen”. Vi kommer att verka för en jämställd bransch utan utrymme för kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp och arbeta för att bryta ojämställda maktstrukturer. Läs mer på Musiksveriges hemsida