2021-11-03
Foto: Sofie Marin.
Rådgivning

Individuell coachning i marknadsföring

FST har identifierat nya behov inom rådgivning och erbjuder nu individuell coachning inom marknadsföring.

Vilka strategier krävs inom musikbranschen i tider av förändring och hur förbereder du din verksamhet inför kommande år på bästa sätt? Det digitala landskapet ändrar sig fort, och det kan vara svårt att veta hur man ska marknadsföra sig för att nå ut och kunna visa upp sin konstnärliga verksamhet på bästa sätt. Hur presenterar du ditt konstnärskap, väcker intresse och kommunicerar på flera och kanske delvis nya sätt, för att i slutändan få dina verk framförda i högre grad?

I samband med att kulturlivet öppnar upp, erbjuder nu FST möjlighet att under november-december boka individuell coachning för att se över sin marknadsföring och få hjälp att t.ex. navigera bland sociala medier och nya digitala plattformar och verktyg. Det kan handla om omvärldsanalys, fördjupad förståelse för sin målgrupp, nya nätverksmöjligheter och/eller optimering av kommunikativa kanaler i syfte att stärka sin synlighet och nå ut.

Coachningen genomförs av Sofie Marin, From Sweden Productions/Arts Dynamics med mångårig erfarenhet att av marknadsföra och främja svenskt musik- och kulturliv i Sverige och internationellt. Marin har över tjugo års chefs- och ledarerfarenhet och erbjuder stöd kring marknadsföring, kulturentreprenörskap, digitalisering, och framtidstrender inom kulturella och kreativa näringar för att hjälpa kulturskapare och att ställa om och hitta nya vägar att kunna försörja sig på sin konst.

Kriterier

  • Endast Stim-anslutna upphovspersoner inom de konstmusikaliska områden kan anmäla sitt intresse
  • Coachning ges under perioden 3 november – 20 december 2021, först till kvarn principen gäller
  • Intresseanmälningar behandlas löpande. Besked ges snarast möjligt
  • FST eftersträvar musikalisk mångfald, jämställdhet, geografisk spridning, ålder 

Upplägg

  • Det erbjuds upp till 3 tillfällen med coachning per person, med eventuell möjlighet till förlängning utifrån behov och antal anmälda deltagare
  • Genom individuell feedback ges varje person möjlighet att skapa en enkel handlingsplan och definiera vad som ska prioriteras och vilka verktyg, metoder och arbetssätt som är bäst lämpade för tonsättares specifika ändamål. Hemuppgifter, avstämningar och uppföljning ingår.
  • Mötena sker via zoom i första hand, eller enligt överenskommelse 

Intresseanmälan
Välkommen att anmäla ditt intresse inför individuell coachning i marknadsföring, här

Du är självfallet välkommen att kontakta Sofie Marin för ytterligare frågor om den individuella coachningen. Hon nås via e-post: sofie(at)fromsweden.com och/eller tel.: +46 (0)70 688 38 84.