2023-06-15
Lisa Sandborgh. Foto: privat.
Medlemserbjudande

Inbjudan till workshop med Lisa Sandborgh den 20 juni i Stockholm

Lär dig om coachande förhållningssätt!

FST inbjuder Stim-anslutna och verksamma inom konstmusik till en lärorik workshop med Lisa Sandborgh den 20 juni kl. 12-17 i Stockholm.

Under denna halvdag varvas föreläsande moment med praktiska övningar. FST bjuder på lunch i Stimhuset. Ta tillfället att tillsammans med tonsättarkollegor under några timmar få värdefull insikt i vad det coachande förhållningssättet innebär och vilken nytta du kan ha av det i olika sammanhang.

Att använda sig av ett coachande förhållningssätt är gynnsamt för alla, inte bara för ledare och coacher. Lisa Sandborgh är certifierad coach vid ICF (International Coaching Federation) och har mycket god kännedom om såväl musik som svenska tonsättare. Hon har även arbetat på Svensk Musik i flera år, men valde i år att avsluta sin tjänstgöring där för att enbart kunna arbeta med coaching. 

Utgångspunkten i det coachande förhållningssättet är att individen ofta själv har svaren inom sig och bara behöver lite vägledning för att göra dem synliga och nå insikter om sig själv. När du utvecklar dina kompetenser i coaching ökar din förmåga till fruktbara samtal och möten, vilket kan hjälpa din karriär framåt. Du ökar också din medvetenhet kring dina egna styrkor och hinder, vilket kan vara till nytta i många sammanhang", säger Lisa Sandborgh.

Vi startar klockan 12.00 med en enklare förtäring i 

Program
Kl. 12:00-13.00 FST bjuder på lunch i Stimhuset, konferensvåningen högst upp i huset plan 14 
Kl. 13.00 Inledning, kort presentation, Lisa Sandborgh går igenom upplägg, spelregler och förväntningar
Kl. 13.20 Vad är ett coachande förhållningssätt och hur kan det hjälpa dig?
Kl. 13.50 Övning två och två 
Kl. 14.30 Fikapaus
Kl. 14.50 Återsamling. Vad kom upp? Grupperna delar med sig
Kl. 15.00 Kompetenser i coaching
Kl. 15.30 Genomgång av NLP-övningen Flugan på väggen – ett sätt att förbereda sig inför ett viktigt möte
Kl. 16.00 Kärnkvaliteter, en väg till självkännedom
Kl. 16.30 Avstämning mot förväntningar, litteraturtips och avslutning
Kl. 17.00 Avslut

Anmäl dig via formuläret här senast 18 juni. Antalet platser är begränsat, men så länge formuläret är öppet finns det plats kvar.

Resebidrag erbjuds tillresande 
Tonsättare boende utanför Stockholmsområdet erbjuds resebidrag med upp till 2 500 kr, avseende kostnader för resa t/r. Meddela oss om du det skulle bli problematiskt för dig att resa t/r samma dag och du därför önskar ett hotellrum. Utbetalning av resebidrag sker i efterhand mot inlämnande av kvitton till Dina Liberg via e-post: dina.liberg (at) fst (dot) se