2023-11-09
Foto: Folkteatern

Inbjudan till samtal om den nutida musikens villkor i Sverige

17 november på Folkteatern i Göteborg
Välkommen att delta under en eftermiddag om den nutida musiken och rådande stödformer i Sverige. Fredagen den 17 november kl. 13.00 –16.00 anordnar Levande Musik ett samtal på Folkteatern i Göteborg (Järntorget), där representanter från musiklivet deltar för att belysa den nutida musikens villkor och behov av långsiktiga stödformer. FST stödjer denna manifestation.

Dagen inleds av Elsbeth Bergh som presenterar inbjudna gäster, och samtalen modereras av kulturjournalisten Gunilla Kindstrand. Bland de medverkande finns tonsättaren och musikern Ivo Nilsson som tar upp behovet av långsiktiga stödformer för att möjliggöra framförhållning och internationalisering av det svenska konstmusiklivet och därmed få tillgång till internationella fonder. Bjørnar Habbestad, ledare för nyMusikk i Norge, berättar om deras erfarenheter av stödformer och kommer för dagen även att företräda Kulturdirektoratet och berätta om hur den norska kulturmyndigheten tänker kring satsningar på den nutida musiken. Därtill Ingrid Skare, enhetschef vid Enheten för bidrag till fri konst och litteratur vid Kulturrådet, samt representanter från Kulturnämnden och Förvaltningen för kulturutveckling vid Västra Götalandsregionen; Annika BromanChinaski NymarkNina Vilnegård och Jenny Wilhelmsson.

Panelen kommer också att öppna upp och låta samtalet fortsätta där olika aktörer med intresse för frågorna befinner sig i publiken: Malin Bång, tonsättare och lektor vid Enheten för musik på Göteborgs universitet, Anna Livion Ingvarsson från Ideell Kulturallians, Hans Davidsson från Göteborgs orgelakademi, Johan Redin och Karin Starre från RANK, Helena Wessman, ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien, Tove Bagge, Damkapellet, Martin Jonsson, Tibblin ordförande för FST.

Sedan blir det fikapaus med mingel och plats för enskilda samtal. Därefter berättar Christine Fischer, konstnärlig ledare för Neue Vocalsolisten samt festivalen ECLAT, att berätta (på engelska) om den väletablerade festivalen ECLAT i Stuttgart och strukturerna runt den.

Efter samtalet hälsar Levande Musik alla välkomna till Göteborgs domkyrka kl. 19.00 för en konsert med Neue Vocalsolisten som bland annat kommer att framföra verket Immaterial av Chaya Czernovin. Konserten inleds med ett anförande av tonsättaren. Biljetter säljs endast direkt utanför.