2018-10-29

Hundra år med svenska tonsättare –jubileumsfirande 29 november

 

Den 29 november 1918 grundades Föreningens Svenska Tonsättare av ett trettiotal av sekelskiftets verksamma tonsättare, med ändamål att tillvarata svenska tonsättares konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen. I hundra år har föreningen arbetat för att tillgängliggöra och sprida såväl ny som äldre svensk musik och främja den musikaliska mångfalden, i Sverige och internationellt. År 1918 bestod FST av 34 medlemmar. Idag är föreningen en sammanslutning av närmare 400 professionella tonsättare inom det konstmusikaliska området.

På själva 100-årsdagen, den 29 november 2018, hyllas svensk nutida konstmusik med fyra jubileumskonserter. Le grand finale fylls med kammarmusik, körmusik, ljudkonst och elektronisk musik med verk av Tina Andersson, Jonas S Bohlin, Fredric Bergström, Sven-Erik Bäck, André Chini, Marta Forsberg, Maria W Horn, Anders Hultqvist, Daniel M Karlsson, Lo Kristenson, Ingvar Lidholm, Kajsa Lindgren, Ida Lundén, Paula af Malmborg Ward, Sten Melin, Daniel Nelson, Erik Peters, Folke Rabe, Karin Rehnqvist, Sven-David Sandström, Mattias Sköld, Henrik Strindberg och Paulina Sundin.

Musiken framförs av några av våra mest framstående ensembler och musiker inom nyskriven konstmusik; KammarensembleN under ledning av Michael Bartosch, S:t Jacobs Vokalensemble under ledning av Mikael Wedar, Stockholms Saxofonkvartett, MalvaKvartetten, TMRW, Mugwump och ensemble GAHLMM, den senare som bildats för att turnera under jubileumsåret och manifestera den svenska tonsättarkonsten.

100 år med svenska tonsättare arrangeras av Föreningen Svenska Tonsättare med stöd av Statens musikverk, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Konserterna är öppna för alla och ingår i #fst100-årsfirande. Sveriges Radio direktsänder Konsert 1 och Konsert 2 i SR P2.

Länk till info och biljettbokning

#fst100 Konsert 1 
29 november 2018 kl. 18.00-20.00 i Kungasalen 

Stockholms Saxofonkvartett
KammarensembleN
Michael Bartosch, dirigent
S:t Jacobs Vokalensemble
Mikael Wedar, dirigent
Sara Norling, värd

Jubileumsfanfar FST 100 år (uruppförande)
Kollektivkomposition av medlemmar i FST
Erik Peters, arrangemang

Karin Rehnqvist, född 1957
Anrop Inrop Utrop (1997)

Anders Hultqvist, född 1955
Disembodied (2012)

Sten Melin, född 1957
Keep the Change (1990)

Folke Rabe, 1935-2017
Rondes (1964)

Sven-David Sandström, född 1942
Let him kiss me (2007)

Mattias Sköld, född 1976
We know not where the Dragons fly (2002)

Tina Andersson, född 1966
The Angel (2011)

Ingvar Lidholm, 1921-2017
Troget och milt (1990)

Sven-Erik Bäck, 1919-1994
Natten är framskriden (1959)

Paulina Sundin, född 1970
Clandestine Parts (2000)

 

#fst100 Konsert 2
29 november 2018 kl. 21.00-22.30 i Kungasalen 

Stockholms Saxofonkvartett
Malvakvartetten
Sara Norling
, värd

Daniel Nelson, född 1965
Full Throttle (1999)

Paula af Malmborg Ward, född 1962
Desire Encapsulated (2013)

Henrik Strindberg, född 1954
On a single subject (2014)

 André Chini, född 1945
La Jeune Fille et la Cascade (2008)

Jonas S Bohlin, född 1963
The Eclectic (uruppförande)

Lo Kristenson, född 1991
omstråk, motstråk (2016)

Kajsa Lindgren, född 1990
Humming (uruppförande)

 

#fst100 Konsert 3
29 november 2018 kl. 23.00-24.00 i Lilla salen, Klangkupolen 

GAHLMM

Marta Forsberg, född 1989
To all Frequencies I Can Not sense for Quartet, omarb. (2018) 

Erik Peters, född 1970
Allt som ligger under snön är gratis (1999)

Ida Lundén, född 1971
Tyskamossarnas sugluft (2016)

 

#fst100 Konsert 4
29 november 2018 kl. 24.00-01.00 i Lilla salen, Klangkupolen 

TMRW 
Mugwump
Daniel M Karlsson

 

TMRW 
Liveset 

Fredric Bergström/Mugwump, född 1975
Open up a can of wasps (2018)

Daniel M Karlsson, född 1980
Actual