2020-03-17
Martin Jonsson Tibblin.

Högsta domstolen friar FST från mutanklagelser

Högsta domstolen har idag avgjort frågan om Föreningen Svenska Tonsättares (FST) tidigare julmiddagar kunde betraktas som muta eller inte och HD friar FST på alla punkter.

– Det är med stor lättnad som vi tar del av Högsta domstolens dom i vilken konstateras att julmiddagarna var legitima, något vi också hävdat under hela processen, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för FST.  

I sin dom skriver Högsta domstolen att:
”…deltagandet i middagarna haft ett verksamhetsmässigt berättigande och utgjort ett förtroendebyggande led i de inbjudna personernas tjänsteutövning…”.

– Högsta domstolen har nu fastslagit praxis vad som gäller för muta vid den här typen av arrangemang. Det ska föreligga en konkret risk för att mottagaren ska utöva ett osakligt inflytande över beslutsprocessen och domen är klargörande, här har inget brott begåtts, säger Henrik Hoffman, juridiskt ombud för FST:s tidigare ordförande Martin Q Larsson som stått åtalad.

Det var 2014 som Riksenheten mot korruption initierade en förundersökning mot FST:s tidigare ordförande Martin Q Larsson om föreningens dåvarande julmiddag kunde anses som givande av muta.

– Sex år med förundersökning och rättegångar har varit en tidskrävande och påfrestande process för en liten organisation. Med domen kan vi nu sätta punkt och koncentrera oss på vår kärnverksamhet, att verka för tonsättarkåren i Sverige, säger Martin Jonsson Tibblin.

Högsta domstolens dom finns i sin helhet här.