2019-05-23
Foto: Patrik Svedberg

Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd

Frågan om Föreningen Svenska Tonsättares (FST) tidigare julmiddagar kunde betraktas som muta eller inte kommer nu att avgöras av Högsta domstolen som idag, 23 maj, beviljade fallet prövningstillstånd.

- Det är naturligtvis ett glädjande besked att Högsta domstolen väljer att pröva fallet och vi nu får ett slutgiltigt besked och prejudikat. Det är ett viktigt principiellt mål som har fått – och kommer att få stora konsekvenser för hur branschen i framtiden kan arrangera tillställningar, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för FST.  

Det var 2014 som Riksenheten mot korruption initierade en förundersökning mot FST:s tidigare ordförande Martin Q Larsson om föreningens dåvarande julmiddag kunde anses som givande av muta.

- Genom att Högsta domstolen nu väljer att bevilja prövningstillstånd kommer man att kunna ge vägledning för rättstillämpningen framöver, säger Henrik Hoffman, juridiskt ombud för FST:s tidigare ordförande Martin Q Larsson.