2019-03-26

Historiskt viktigt beslut för musikskaparna

Idag, tisdagen den 26 mars, röstade Europaparlamentet slutligen igenom upphovsrättsdirektivet. Förslaget har diskuterats under flera års tid och det direktiv som beslutades har förhandlats fram i trepartssamtal mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet.

En historisk dag för alla kulturskapare i Europa! Nu stärks våra villkor och möjligheter att få skälig ersättning för vårt arbete på digitala plattformar, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare. 

De nya reglerna syftar till att underlätta för kulturskapare, journalister och publicister att få betalt online. Direktivet innebär även moderna regler för text- och datautvinning och distansundervisning. Här möjliggörs också storskalig digitalisering och tillgängliggörande av äldre verk, som inte längre finns tillgängliga på den kommersiella marknaden. Direktivet stärker även kulturskapares ställning när de träffar avtal om användning av deras verk.

Innan direktivet är antaget ska Rådet anta samma text, vilket väntas ske inom kort.

Läs mer om frågan på Europaparlamentets webb