2015-02-16

Hedersledamoten Gustaf Sjökvist avled i helgen efter en längre tids sjukdom. Sjökvist var en central gestalt i svenskt musikliv i över 40 år, som kör- och orkesterledare, organist och de sista åren även som preses i Kungl. musikaliska akademien.

Sjökvist blev 71 år gammal.

Gustaf Sjökvist avliden