2013-10-22

Gunnar Valkare tilldelas Tonsättarstipendiet till Bo Wallners minne

FST-medlemmen Gunnar Valkare tilldelas Tonsättarstipendiet till Bo Wallners minne på 75 000 kronor.

Kungliga Musikaliska Akademien skriver i sitt pressmeddelande:

"Genom sin öppna och nyfikna hållning gentemot bland annat afrikansk musikkultur och musikalisk improvisation har hans skapande inneburit normbrytande strömningar inom en västerländsk tradition. Han har med sitt konstnärskap och personliga estetik som utgångspunkt även gjort betydande insatser som forskare och författare i musikantropologi och musikfilosofi."

Prisutdelningen sker i samband med akademiens högtidssammankomst 25 november.

Tonsättarpriset till Bo Wallners minne tilldelas en svensk tonsättare för dennes betydande och rika konstnärliga produktion. Det instiftades 2009 till minne av musikforskaren, pedagogen, skriftställaren Bo Wallner och hans mångsidiga livsgärning.