2021-08-23
Foto: Hampus Andersson/Svensk Musikvår.

FST:s utlysning som möjliggör nya musikinspelningar

I syfte att möjliggöra högkvalitativa inspelningar av tonsättares verk för promotion erbjuder FST nu ett bidrag för att bekosta en ljudtekniker. Bidraget kan användas för inspelning av verk som ska framföras på konsert eller som bidrag till en studioinspelning.

Dokumentation av musikaliska verk är viktigt för att presentera verksamheter och konstnärskap och leder förhoppningsvis till fler nya beställningar och andra konstnärliga uppdrag. 

Om inspelningstödet
Föreningen har budgeterat för ett stort antal inspelningar i år, men vi kan dock inte garantera att alla kan bli av under 2021, ifall det inkommer många ansökningar. Målsättningen är att samtliga FST-medlemmar som önskar, ska kunna få minst ett verk inspelat över tid. Vi räknar med att detta projekt kan pågå i två-tre år och hoppas att det kan fortgå länge så att ännu fler inspelningar kan göras. De tonsättare vars musik av olika anledningar inte kan spelas in genom detta inspelningsbidrag, kommer istället att erbjudas möjlighet att få ett verk inspelat vid annat tillfälle.

Den som ansöker om inspelningsbidraget ansvarar för att klarera rättigheterna med inblandade parter. Vi har förberett avtalsmallar vilka reglerar rätten att få spela in musiken och hur den sedan får användas. FST kommer att marknadsföra verken på olika sätt, bl.a. genom FST:s nystartade YouTube-kanal och i andra plattformar och sammanhang.

Ansökningar behandlas löpande och skickas till FST:s projektledare Ida-Lee Brandel: idalee.brandel@fst.se.

Ansökan ska innehålla följande information:
• ​Ange vilka verks som ska spelas in och i vilket sammanhang (ex. live eller i studio)
• ​Tilltänkta musiker
• ​Tilltänkt ljudtekniker (alt. om förmedling av ljudtekniker önskas)
• ​Grov budget för inspelningen där det tydligt fråmgår vad kostnaden för en ljudtekniker är.
• ​Ange gärna var resten av finansieringen kommer ifrån (ex. egen insats, insats från en konsertarrangör, andra stöd m.m.)

Ida-Lee Brandel svarar för alla frågor rörande inspelningsprojektet. Hon hjälper dig också att hitta en lämplig ljudtekniker. Om du själv har kunskaper i inspelning och vill sköta ditt eget inspelningsarbete kan du ange det i ansökan.

Om du skulle vilja anmäla dig till vår lista av ljudtekniker i detta projekt, är du välkommen att meddela Ida-Lee Brandel om detta.

Kriterier och krav:
• Ett inspelningsstöd beviljas per tonsättare eftersom FST önskar skapa förutsättningar för att så många tonsättare som möjligt ska få sina verk inspelade. 

• Maxbeloppet för inspelningsbidraget är 5 000 kronor exkl. moms vid fakturering (alternativt 3 800 kronor som bruttolön).

• Bidraget kan endast användas för att täcka kostnader som exempelvis arvode till ljudtekniker, eller resekostnader för ljudtekniker. OBS! Stödet kan inte användas till kostnader för inköp av studioutrustning, musikutrustning eller musikerarvode. 

• Ljudtekniker står för egen utrustning och lokala resor. I det fall ingen lokal tekniker finns kan en del av bidraget användas för reseersättning till ljudtekniker.

• Musiker som framför verken ska vara professionella utövare.

• Kvaliteten på ljudinspelningarna ska vara lägst: Stereo, 24-bit/44.1 kHz. Wav- eller AIFF-fil.

• Alla rättigheter måste klareras genom skriftliga avtal mellan alla berörda parter; tonsättare, musiker och ljudtekniker. I avtalen framgår att såväl tonsättare och medverkande musiker som FST äger rätt att tillgängliggöra inspelningen för promotionsyfte i sina egna kanaler, dock ej för kommersiellt syfte. FST:s avtalsmallar ska användas och de tillhandahålls efter ansökans bifall.

• Vid liveinspelningar av flera verk (ev. av flera tonsättare) beviljas ett inspelningsstöd per konserttillfälle. Flera verk av en och samma tonsättare kan alltså bli aktuella för inspelning inom stödets ramar, men tonsättaren själv kan endast ansöka om stödet vid ett tillfälle.

• Bidraget är anpassat till ljudande inspelningar men kan givetvis också nyttjas för medföljande inspelning av rörlig bild om projektet inbegriper detta.

• Redovisning och uppladdning av ljudfil och dokumentation ska göras i efterhand.

• ​Stödet betalas ut efter att samtliga kriterier och krav är uppfyllda samt dokumentationen är inlämnad.

Stödet kommer att utvärderas löpande.