2018-12-12

FST:s insatser mot trakasserier och övergrepp i branschen

Delta i FST:s undersökning om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier av tonsättare inom det konstmusikaliska fältet

Föreningen svenska tonsättare arbetar aktivt för att uppnå en jämställd och inkluderande musikbransch, fri från sexism, kränkningar och övergrepp. För att säkerställa att de åtgärder vi vidtar grundar sig på faktiska behov och leder till verklig förändring gör vi nu en nulägesanalys.
 
Med denna enkät vill vi undersöka attityder och upplevelser av sexism och kränkande särbehandling bland professionellt verksamma tonsättare, samt elever på musikhögskolorna. Målet är att tydliggöra omfattning och art av sexism och kränkande särbehandling i branschen. Resultatet av undersökningen kommer att bidra till FSTs fortsatta jämställdhetsarbete.
 
Undersökningen görs i samarbete med jämställdhetsbyrån Management by Kerstin, och dina svar är helt anonyma. Vi behöver ditt svar senast måndagen den 14 januari. Tack för att du vill delta! 
 
Svara på enkäten här.

 

Rapporteringstjänst

FST har anlitat jämställdhetsbyrån Management by Kerstin för att samla upp rapportering kring kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp i branschen.

I händelse att du själv har utsatts för, eller har bevittnat att någon annan utsatts för, kränkningar, trakasserier eller övergrepp uppmanar vi dig att rapportera detta via denna tjänst. Du kan rapportera incidenter rörande vilken situation och vilken aktör som helst, så länge det rör sig om en arbetsrelaterad relation och/eller situation.

De rapporter som kommer in sammanställs månadsvis till FST. Ingen kommer att namnges i sammanställningen, varken den som utsatts eller den rapporteringen gäller.

Syftet med rapporteringen är att uttryck för sexism inte ska kunna passera obemärkt och för att FST ska kunna sätta in insatser för att ändra attityder och beteenden på rätt ställe.

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ingenting förs vidare utan ditt samtycke.

Lämna din rapport 
här

 

Supporttjänst

Tonsättare verksamma inom det konstmusikaliska fältet har via FSTs supporttjänst möjlighet att vända sig till Management by Kerstin för upp till 5 timmars personlig rådgivning i situationer som rör arbetssituationen. Det kan handla om konflikter i arbetsrelationer eller att sortera ut karriärval och/eller prioriteringar. Alla samtal behandlas konfidentiellt och till FST återrapporteras endast i vilken omfattningen tjänsten utnyttjats.

För att boka tid, maila till:
Camilla Wagner, camilla.wagner@mbkerstin.se eller Petra Nedfors, petra.nedfors@mbkerstin.se .

Beskriv kort i ditt mail vad ditt ärende gäller.