2024-01-04
Agnes Kofoed Christianson, medlem i Konstmusiksystrar och numera FST:s medlem, invald i december 2023.

FST välkomnar nya medlemmar

Fyra nya medlemmar hälsas välkomna till föreningen!

Vid FST:s styrelsemöte den 15 december 2023 invaldes följande fyra tonsättare i Föreningen Svenska Tonsättare som aktiva medlemmar: Hanna Blomberg, Pietari Kaasinen, Agnes Kofoed Christianson och Linnea Landström

I sin motivering inför invalet skriver Agnes Kofoed Christianson:
FST är Sveriges äldsta och starkaste organisation för kompositörer i Sverige och jag ser fram emot att vara en del av FSTs intressanta nätverk av kompositörer och engagemang... Jag arbetar med att utveckla och förtydliga mina partitur för komplexa partier i mina kompositioner, ljudlandskapen och performativa och koreografiska instruktioner och kommer under kommande period utforska mitt arbete för varierade ensembler. Jag är intresserad av vilka möjliga roller ny och experimentell akustisk musik kan få i Sverige, och på vilka sätt och gränsöverskridande samarbeten genren kan få en större och varierad publik och utövande målgrupp.

Hanna Blomberg vill utveckla sitt skrivande och få flera musiker att spela hennes musik. "Jag vill också ha möjlighet att kunna försörja mig på att skriva musik och mitt mål är att få flera beställningsverk", kommenterar hon. Du kan lyssna på hennes verk här.

Pietari Kaasinen talar om sina konstnärliga visioner: "Interdisciplinära projekt med konstnärer från andra konstarter som t.ex. dansverk och multimediaverk – där jag oftast arbetat elektroniskt eller själv varit musiker – har varit en viktig del av min konstnärliga verksamhet hittills samtidigt som jag gärna komponerar partiturbaserad konsertmusik. Jag vill arbeta fram sätt att kombinera dessa världar i framtiden och göra större produktioner, till exempel genom att kunna hyra flera musiker till olika interdisciplinära verk". 

Linnea Landström formulerar sina tankar om FST: "Jag uppskattar föreningen otroligt mycket och det känns viktigt att vara en del detta sammanhang då tonsättarsverige är relativt litet och "kompakt". Det är lätt att bli ensam, men FST står för gemenskap (i mina ögon)! Jag är dessutom ordförande för organisationen Ung Nordisk Musik Sverige som arrangerar konstmusikfestival i Örebro 2024 och vi har fått så fin hjälp och bra stöd från FST. Som konstnär blandar jag gärna olika influenser – det viktigaste är att hitta kärnan i musiken och följa den dit den vill." Läs mer här