2019-08-29
Duo Gelland vid en konsert under FST:s hundraårsjubileum 2018.
Sonic Hypnotic vid ett konsertframträdande under FST:s hundraårsjubileum 2018.

FST utlyser konsertarrangörsstöd

I syfte att öka antalet framföranden av svensk konstmusik och höja kännedomen om svenska tonsättare, utlyser Föreningen Svenska Tonsättare nya konsertarrangörsstöd till STIM-anslutna tonsättare. Ambitionen är dels att med små medel och enklare former skapa framförandetillfällen på fler och nya platser och nå en bredare och kanske delvis ny publik. Men också att göra det möjligt för tonsättare att prova på att själva anordna konserter i mindre format.

Första gången FST utlyste konsertarrangörsstöd var 2017-2018, inför och under FST:s 100-årsjubileum. Det resulterade i över 100 konserter runt om i landet vilka uppskattades av både tonsättare, musiker och publik. Nu vill vi att fler tonsättare ska ta chansen att arrangera en konsert och därför ges förtur till de som inte tidigare erhållit stödet. 


I denna omgång tilldelar vi 20 stycken nya stöd à 5 000 kronor (exkl. ev. moms) per tonsättare under perioden oktober-december 2019. Ansökningar behandlas löpande.
 

Krav och redovisningskriterier

 • Endast STIM-anslutna tonsättare kan ansöka.
 • Musiken som framförs ska vara inom det konstmusikaliska området.
 • Tonsättare som inte tidigare erhållit arrangörsstöd (2017-2018) ges förtur att ansöka. 
 • Stödet kan inte ges till annan konsertarrangör, utan endast direkt till tonsättaren.
 • Denna omgång ges förtur till tonsättare som arrangerar konserter utanför storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Konserten ska genomföras innan årsskiftet 2019-12-31.
 • Konserten ska ske inför publik i lokal som är tillgänglig för allmänheten.
 • Verk av minst två STIM-anslutna tonsättare ska framföras på konserten.
 • Samarbeten med andra tonsättare välkomnas för att dela på kostnader för musiker etc., dock ska i dessa fall en ansökan per tonsättare göras.
 • Det ska framgå i kommunikation/programblad vilka verk som framförs samt att konserten sker genom stöd från Föreningen Svenska Tonsättare.
 • Inträde till konserten kan tas ut (valfritt).
 • Konserten och de framförda verken ska STIM-anmälas och ev. avgift till STIM betalas.
 • Arrangörsstödet uppgår till 5 000 kronor (exkl. ev. moms) och kan användas för kostnader såsom arvode till tonsättaren för arbetet med att arrangera konserten, för lokalhyra, hyra av teknisk utrustning, musikergage, transporter, marknadsföring,  STIM-licenser och dylikt. 
 • Utbetalning av stödet sker i efterhand mot redovisning:
  1. En kort rapport om konserten (en halv A4 räcker)
  2. Kopia av programblad/digital länk till programmet
  3. Redovisning av kostnader och intäkter i sammanställning samt kopior av kvitton/fakturor.
  4. När redovisning är godkänd sker utbetalning till konto eller genom faktura från ditt företag. (Tänk på att FST måste belasta ev. arvodesbelopp med lagstadgade sociala avgifter vid utbetalning av arvode som bruttolön. Om du har företag kan stödet faktureras med upp till 5 000 kr exkl. ev. moms).

 

Gör så här för att ansöka

 1. Bestäm dig för vilka verk du vill ha med på konserten och hur du kan disponera stödet. Gör en kostnadsbudget där du beräknar samtliga kostnader (t.ex. arvode till dig för arbetet med att arrangera konserten, för lokalhyra, hyra av teknisk utrustning, musikergage, transporter, marknadsföring, STIM-licenser och dylikt. 
 2. Knyt kontakt med lokalinnehavare/ställe där du vill anordna konserten och kom överens om kostnad, datum och tid.
 3. Knyt kontakt med musiker som kan framföra verken och kom överens om program och kostnader.
 4. När du förankrat ovan punkter mailar du din ansökan till Anna Cokorilo och anger följande information:
  • Ditt STIM RHV-nummer
  • Vilka verk som ska framföras på konserten
  • Var och när konserten ska hålla
  • Vilka musiker som kommer framföra verken

   Du är självfallet välkommen att kontakta Anna Cokorilo för ytterligare frågor om konsertarrangörsstödet.
    
 5. Ansökningar behandlas löpande. Besked sker snarast möjligt.