2021-02-10
Collage: Tegel & Hatt.
FST synliggör konsten och kulturskaparans villkor vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 10-12 februari 2021.

Vikten av kulturpolitiska samtal och möten har aldrig varit större i en tid då konsten och kulturen har drabbats hårt av effekterna av Covid-19. Folk och Kultur tror på den breda dialogen inom alla politikerområden och erbjuder, för fjärde året i rad, en tvärsektoriell nationell plattform med nytänkande i fokus. Därför ställer Folk och Kultur 2021 om till ett digitalt konvent och sänder från Eskilstuna den 10-12 februari. 

Musikens närvaro under Folk och Kultur 2021 breddas och fördjupas nu ytterligare genom vårt partnerskap med Folk och Kultur. Under det kulturpolitiska konventet skildrar vi samtiden genom musikframträdanden och samtal om konstmusikens mångfald, intersektoriell samverkan och morgondagens skapande. Hur formar samtiden och digitaliseringen förutsättningarna för dagens tonsättare och deras skapande? Det är några av de frågor som vi diskuterar  Föreningen Svenska Tonsättares under Folk och Kultur.

Under invigningen den 10 februari bidrar FST med En hyllning till konstmusiken – nutida musik i levande musikarv där FST:s Interpretpristgare Anna Petrini framför en samkomposition av Mattias Petersson och Anna PetriniGrains Fragments, speciellt komponerad för Folk och Kultur 2021. Stycket tar avstamp i flamencons rytmiska och melodiska rötter i fragmentiserad form, här presenterade som sammanfogade gryn i en elektroakustisk klangvärld. I anslutning till uruppförandet samtalar programledare Zandra Thuvesson med Föreningen Svenska Tonsättares ordförande Martin Jonsson Tibblin om hållbara modeller för fortsatt och framtida skapande.

Föreningen Svenska Tonsättare bjuder på ytterligare ett konstmusikaliskt verk exklusivt framtaget att premiärvisas vid Folk och Kultur 2021; ett uruppförande av Jonas S Bohlin skrivet för Cecilia Zilliacus (violin) och Kati Raitinen (cello), Inhabitants III för violin och cello.

För oss är det viktigt att synliggöra konsten och kulturskaparnas villkor i sammanhang där politiken och kulturens förutsättningar diskuteras. Vi ser fram emot årets Folk och Kultur i framåtanda där kulturskaparnas röster bidrar i samtalet med erfarenheter, kompetens och konstnärligt innehåll, kommenterar Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare.

Under konventet kan man också återuppleva det tredelade verket Mosaic Tales som uruppfördes på Konserthuset Stockholm i december 2020. Enligt musikjournalisten Johanna Paulsson är DELAD ENSAMHET, – en kollektivkomposition där 107 tonsättare gestaltat samtiden – “…en kraftsamling och ett oersättligt tidsdokument”.

Digitaliseringstematik lyfts även i ett samtal med fyra branschföreträdare om Morgondagens skapande. Morgondagens konstpublik. Morgondagens möten. Tonsättaren Martin Jonsson Tibblin samtalar med Pia Forsgren, regissör och konstnärlig ledare, Karin Rehnqvist, tonsättare och professor i komposition, Lars Dencik, professor emeritus i socialpsykologi och Erik-Mikael Karlsson, tonsättare och vd Norrlandsoperan om morgondagens konstnärliga skapande i relation till det mänskliga mötet.

Se samtalet om Morgondagens skapande. Morgondagens konstpublik. Morgondagens möten här

Musikens kraft och roll i samhället är ett framträdande tema i år. Genom partnerskapet med Föreningen Svenska Tonsättare stärks detta ytterligare, våra besökare får ett helhetsgrepp om musiken som konstform såväl som teoretiskt och själsligt, säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Välkommen till Folk och Kultur 2021
Logga in via konventets plattform här: https://folkochkultur2021.redbee.live/
Ta del av samtalet "Morgondagens skapande. Morgondagens konstpublik. Morgondagens möten" här