2019-12-19

FST-stipendium 2019

Vi har glädjen att tillkännage vilka upphovspersoner som tilldelas årets FST-stipendium. FST utdelar årligen ett antal stipendier till yrkesverksamma Stimanslutna tonsättare inom det konstmusikaliska området, vilka finansieras genom stipendiemedel från Stim. FST-stipendierna kan sökas av alla yrkesverksamma Stimanslutna tonsättare inom det konstmusikaliska området.

Ansökningarna bedöms av en självständig stipendiekommitté utifrån kriterier om såväl den ansökandes aktivitet som tonsättare som ekonomiska situation. Stipendiet kan inte tilldelas den som samma år erhållit Stim-stipendium eller Konstnärsnämndens arbets- eller långtidsstipendium. Årets stipendiekommitté bestod av Carin Bartosch Edström, Jonas Bohlin och Catharina Palmér. 

Följande 31 tonsättare tilldelas 2019-års FST-stipendium om 50 000 kronor: 

Sol Andersson
Ylva Bentancor
Magnus Bunnskog
Henrik Denerin
Sune Mattias Emanuelsson
Rolf Enström
Lei Feng Johansson
Gabriella Gullin
Carl Michael von Hausswolff
Fredrik Hedelin
Jens Hedman
Mansoor Hosseini
Thomas Jennefelt
Alfred Jimenez
Reine Jönsson
Hardi Kurda
Katarina Leyman
Peter Lindroth
Christer Lindwall
Anders Nilsson
Ivo Nilsson
Erik Peters
Matthew Peterson
Paul Pignon
Lars Sandberg
Joakim Sandgren
Eva Sidén
Ylva Skog
Stefan Thorsson
Lennart Westman
Lars Åkerlund