2018-12-20

FST-stipendium 2018

FST har glädjen att tillkännage vilka som tilldelas årets FST-stipendium. Varje år delar FST ut stipendier till yrkesverksamma Stimanslutna tonsättare inom det konstmusikaliska området. I år får 30 personer dela på stipendiemedel från Stim om 1,5 miljoner kronor.

Totalt ansökte 91 upphovspersoner om 2018-års FST-stipendium, varav 11 kvinnor och 19 män får ta emot det. Ansökningarna bedöms utifrån kriterier om såväl ansökandes aktivitet som tonsättare, som den ansökandes ekonomiska situation. Tonsättare som erhållit Stim-stipendium eller Konstnärsnämndens arbets- eller långtidsstipendium kan inte samma år erhålla FST-stipendium. 

Stipendiekommittén har beslutat tilldela 30 stipendier à 50 000 kr till följande personer:

Tina Andersson
Ellen Arkbro
Girilal  Baars
Johannes Bergmark
Ansgar  Beste
Thomas  Bjelkeborn
Tony Blomdahl 
Erik Bünger
Lars Carlsson
Leo  Correia de Verdier 
Fredrik Gran 
Rosali Grankull
Rosanna Gunarsson
Fredrik Hagstedt
Adrian  Knight
Lo Kristenson
Kajsa Magnarsson 
Benny Nilsen
Anne Pajunen
Kjell Perder
Mattias Risberg
Ann  Rosén
Patric Simmerud
Susanne Skog
Fabian Svensson
Kristofer Svensson
Leilei Tian 
Maria W Horn
Thommy Wahlström 
Tommy Zwedberg