2017-12-22

FST-stipendium 2017

 

Stipendiekommittén har utifrån gällande urvalskriterier beslutat tilldela 38 stipendier à 50 000 kr till nedan personer.  Stipendiekommittén bestod av Lisa Ullén, Patric Simmerud och Marie Samuelsson.
 

1.       Andersson Sol

2.       Andersson Tina

3.       Arkbro Ellen

4.       Axelsson Jonny

5.       Backman Catharina

6.       Bohlin Jonas

7.       Ed Fredrik

8.       Engström Joel

9.       Forsman Kristina

10.     Gran Fredrik

11.     Granberg Magnus

12.     Granström David

13.     Gunnarsson Rosanna

14.     Gustafsson Mats

15.     Hettne Jenny

16.     Hosseini Mansoor

17.     Jordansson Leif

18.     Järnegard Esaias

19.     Järnegard Lina

20.     Jönsson Reine

21.     Kien Molly

22.     Kurda Hardi

23.     Lindroth Peter

24.     Lindwall Christer

25.     Lithell Flyg Maria

26.     Lunden Ida

27.     Nilsson Ivo

28.     Palmér Catharina

29.     Peters Erik

30.     Petersson Mattias

31.     Pettersson Krystyna

32.     Sandberg Lars

33.     Sidén Eva

34.     Sundin Paulina

35.     Svensson Johan

36.     Torstensson Klas

37.     Viluman Sergei Dmitriev

38.    Zwedberg Tommy