2019-03-20

EU:s upphovsrättsdirektiv på agendan när FST träffade kulturminstern

Idag, onsdag 20 mars, träffade FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin kultur- och demokratiminister Amanda Lind, tillsammans med Musikförläggarnas VD Elisabet Widlund och STIMs VD Karsten Dyhrberg Nielsen. Under mötet diskuterades hur viktigt det nya förslaget till upphovsrättsdirektiv är för europeiskt musikliv. I nästa vecka röstar Europaparlamentet om förslaget som moderniserar upphovsrättslagen och skapar bättre förutsättningar för både upphovspersoner och vanliga internetanvändare. Också musikskaparnas villkor diskuterades på mötet där även statssekreterare Helene Öberg och tjänstemännen August Arvidsson och Robert Nilsson.