2018-03-06

Första pris till Fredrik Gran i London Music Society's kompositionstävling

Fredrik Gran tilldelas första pris i London Music Society 2017 International Composer's Competition.

Grans vinnande verk "Pictures of fields without fences" för stråkorkester blir högkvalitativt inspelad för utgivning med London City Philharmonic, vilka också
uppför verket i en konsert den 9:e juni i London.
 
Mer info om London Music Society