2019-11-06
Foto 1: Omar Ingerslev. Foto 2: Soundstreams/Blake Hannahson.

Ett vykort från Britta Byström från Toronto!

Hej Britta Byström, den 13 november uruppförs ditt verk Gállábártnit, en kammaropera på samiska, i Toronto. Kan du berätta lite om ingångarna till verket? Skiljer sig detta verk från dina övriga verk?

BB: Gállábártnit, som betyder "björnsönerna", är för mig ett mycket speciellt verk. Det tar sin utgångspunkt i en samisk myt, som berättar om en ung kvinna som lämnar sin familj och sin sociala trygghet efter att ha förälskat sig i en björn. Det handlar om komplikationerna, men också möjligheterna, som följer av att välja det okända framför det välbekanta. Verket är skrivet för två solister, kör, berättare, sju musiker och tre dansare. Det är indelat i åtta olika scener, där varje scen är skapad som en egen musikalisk värld, tänkt att belysa historien ur en ny synvinkel.

Librettot är skrivet av den norsk-samiska dramatikern Rawdna Carita Eira. Hur har ert samarbete sett ut?

BB: Rawdna och jag hade ett mycket nära och för mig oerhört inspirerande samarbete. Även om librettot alltså bygger på en samisk myt, är det en helt ny och originell gestaltning av historien som Rawdna gjort. Vi arbetade med text och musik parallellt, en scen i taget, tills uttryck och timing blev så som vi båda önskade.

Gállábártnit har premiär på Soundstreams, som är Kanadas främsta scen för ny musik. Uppsättningen är en samproduktion mellan Soundstreams och The Sami National Theatre Beaivváš. Vilka förväntningar har du av festivalen och kommer det att dröja längre innan vi i Norden får höra ditt sceniska verk?

BB: Till en början görs nu sex föreställningar på Soundstreams, men planen är att sedan ta verket på turné till de nordiska länderna, och även till Australien. Min förhoppning är att verket lyckats levandegöra den mycket kraftfulla myten, som ytterst är en berättelse om försoning, och om försoningens pris. Myten är en del av den samiska astrologin och slutar med att människor förvandlas till stjärnor och placeras ut på himlavalvet. Det finns på så sätt en oerhörd spännvidd i historien, från vardagliga scener med kvinnor som slår gräs på fälten till fantastiska, magiska händelser. Denna spännvidd hoppas jag att jag lyckats fånga i musiken!