2019-12-30
Föreningen Svenska Tonsättare börjar det nya året med att anordna en inspirationsdag med fokus på samarbeten mellan olika konstformer. Verksamma professionella konstnärer välkomnas till Konstakademien i Stockholm fredagen den 31 januari till ett program som belyser skapandeprocesser, inspirerar till samverkan och möjliggör möten mellan tvärkonstnärliga uttrycksformer. Ta tillfället i akt och möt tonsättarkollegor, tillsammans med andra konstnärliga utövare och låt dig inspireras – det kanske blir ett startskott till ny samverkan!

KONFERENSPROGRAM "ETT MÖTE MELLAN OLIKA KONSTFORMER" 
Fredagen den 31 januari 2020, kl. 10.00-16.30 på Konstakademien i Stockholm 

FST hälsar välkommen 
Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare hälsar välkommen. Konferensens konstnärlige ledare och moderator är journalisten Anna Hedelius.

Tema Möjliggörandet

Möjliggörandet: Statliga medel – så funkar det!
Hur kan bidrag, stipendier och anslag möjliggöra tvärkonstnärliga samarbeten? Ett samtal med Magnus Lemark, handläggare musik från Konstnärsnämnden, Karl Tiderman, handläggare från Musikverket samt Luciana Marques, handläggare för musik och ställföreträdande chef för enheten för konstarter och regional utveckling på Kulturrådet.

Ur Reich of Rán
Operasångare, konceptdesigner, librettist och regissör Hedvig Jalhed samt tonsättare Mattias Petersson framför ett utdrag ur "Reich of Rán", en mikroopera för en besökare åt gången. I operan får besökaren i uppdrag att blidka havsgudinnan med offergåvor för att hon ska släppa ifrån sig fisk åt de svältande på stranden. Besökaren kan lyckas eller misslyckas och operan bygger på alternativa scenarion beroende på besökarens agerande.

Möjliggörandet: Det lär vi ut på skolorna!
Hur bäddar lärosätena för samverkan mellan konstformer? Ett samtal med Kim Hedås, tonsättare och lektor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan, Kerstin Perski, dramatiker, librettist och doktorand vid Uniarts/Institutionen för opera, Per Mårtensson, tonsättare och lärare i komposition, estetik/analys och liveelektronik vid Gotlands Tonsättarskola samt prefekt Petra Frank från Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. 

Scenen som arbetsplats
Hur ser förutsättningarna till gränsöverskridande möten ut på arbetsplatsen Scenen? Ett samtal med Benoît Malmberg, producent på Dramaten, Anna Efraimsson, teaterchef på Moderna Dansteatern (MDT) och Andil Dahl, musiker och grundare av musikscenen Reimersholme Hotel.

Lunch

Tema Processen

Musikinslag: What is the word av Christer Lindwall med Ensemble Lipparella 
Lipparella, en ensemble som specialiserar sig på nyskriven musik på gamla instrument  består av Louise Agnani, viola da gamba, Mikael Bellini, kontratenor, Kerstin Frödin, blockflöjter, Anna Lindal, violin och Peter Söderberg, teorb.

What is the word, samverkan inom musikteater 
What is the word (1989) är Samuel Becketts sista dikt, som Christer Lindwall 2018-2019 tonsatte för ensemble Lipparella. I ett samtal berättar regissör Karl Dunér, tonsättare Christer Lindwall samt musikerna Peter Söderberg och Anna Lindal om arbetsprocessen med föreställningen.

Ludo – Immersive Opera
Med utgångspunkt i mikrooperan Reich of Rán berättar Hedvig Jalhed, konstnärlig ledare för nyoperakompaniet Operation Opera och doktorand vid Göteborgs universitet, om processen att introducera element från rollspel i tonsatt musikdramatik.

Paus med kaffe och eftermiddagsbulle 

Samverkan installationer och platsen

Åsa Stjerna, installationskonstnär, PhD i konstnärlig forskning vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet presenterar sitt konstnärliga forskningsprojekt Innan ljud: Transversala processer i platsspecifik sonisk praktik (2018). Utgångspunkt är ljudinstallationen som en multidisciplinär, transformativ praktik i det offentliga rummet. I presentationen kommer Stjerna att diskutera den platsspecifika praktiken som ekologi och effekt av en komplex förhandling som löper mellan arkitektur, politik, teknologi samt mänskliga och icke-mänskliga agenser.


Samverkan musik, rum och rörelse
Ida Lundén, tonsättare/musiker och Johanna Mårtensson scenograf/konstnär lärde känna varandra i och med arbetet med Riksteaterproduktionen Intergalactic Underwater Palace 2015. Sedan dess har de tillsammans utvecklat två rumsliga musikprojekt – Orgel och Vev. Orgel har visats på Sporfestivalen i Århus, Växjö konsthall och vunnit A’ Design Award 2016. Verket Vev är en installation och ett musikstycke som tar plats i ett rum som förhoppningsvis är både inbjudande och vördnadsfullt. Det är en lek med skala och förväntningar. Vev består av sex till ytan likadana metalltrummor som går att veva runt samtidigt som de producerar ljud. Med uppgångspunkt i sina konstnärliga projekt, samtalar de här om samverkan mellan musik, rum och rörelse. 

Avrundning 


Med reservation för eventuella ändringar.

Arrangör: Föreningen Svenska Tonsättare
Konstnärlige ledare och moderator: journalist Anna Hedelius.
Projektledare: Katharina Lind.
Projektkoordinator: Ida-Lee.
Kommunikatör: Anna Cokorilo.


PRAKTISK INFORMATION 

Tid: Fredagen den 31 januari kl. 09.30-16.30 (Registrering och kaffe från kl. 09.30-10.00).
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12 i Stockholm.

Pris: För konstnärer är priset 100 kronor inkl. konferensprogram, lunch och eftermiddagsfika. Om man deltar på uppdrag av en organisation eller myndighet är priset 400 kronor inkl. konferensprogram, lunch och eftermiddagsfika. Vill man delta vid middag, samma kväll kl. 18.00 på Scandic Continental, restaurang The Market, Vasag. 22 i Stockholm, är priset 850 kr. 

Anmälan: Anmälan är stängd. Vid eventuella frågor om programmet, kontakta FST:s projektledare Katharina Lind, e‑post: katharina.lind@fst.se