2019-12-30
Föreningen Svenska Tonsättare börjar det nya året med att anordna en inspirationsdag med fokus på samarbeten mellan olika konstformer. Verksamma professionella konstnärer välkomnas till Konstakademien i Stockholm fredagen den 31 januari till ett program som belyser skapandeprocesser, inspirerar till samverkan och möjliggör möten mellan tvärkonstnärliga uttrycksformer. Ta tillfället i akt och möt tonsättarkollegor, tillsammans med andra konstnärliga utövare och låt dig inspireras – det kanske blir ett startskott till ny samverkan!

KONFERENSPROGRAM "ETT MÖTE MELLAN OLIKA KONSTFORMER" 
Fredagen den 31 januari 2020, kl. 10.00-16.30 på Konstakademien i Stockholm 

FST hälsar välkommen 
Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare hälsar välkommen. Konferensens konstnärlige ledare och moderator är journalisten Anna Hedelius.

Tema Möjliggörandet

Möjliggörandet: Statliga medel – så funkar det!
Tre handläggare – Magnus Lemark Konstnärsnämndens handläggare, Karl TidermanMusikverkets handläggare och Luciana Marques, Kulturrådets handläggare för musik och ställföreträdande chef för enheten för konstarter och regional utveckling, resonerar kring hur bidrag, stipendier och anslag möjliggör tvärkonstnärliga samarbeten.

Ur Reich of Rán
Operasångare, konceptdesigner, librettist och regissör Hedvig Jalhed och tonsättare Mattias Petersson framför ett utdrag ur sin gemensamma microopera. "Reich of Rán" är en mikroopera för en besökare åt gången. I operan får besökaren i uppdrag att blidka havsgudinnan med offergåvor för att hon ska släppa ifrån sig fisk åt de svältande på stranden. Besökaren kan lyckas eller misslyckas och operan bygger på alternativa scenarion beroende på besökarens agerande.

Möjliggörandet: Det lär vi ut på skolorna!
Kim Hedås, tonsättare och lektor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan, Kerstin Perski, dramatiker, librettist och doktorand vid Uniarts/Institutionen för opera, Per Mårtensson, tonsättare och lärare i komposition, estetik/analys och liveelektronik vid Gotlands Tonsättarskola och prefekt Petra Frank från Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet berättar om hur lärosätena bäddar för samverkan mellan konstformer.

Arbetsgivarens roll
Uppdateras inom kort. 

Lunch

Tema Processen

Musikinslag av Ensemble Lipparella

What is the word, samverkan inom musikteater 
Samtal mellan regissören Karl Dunér, tonsättaren Christer Lindwall och musikerna Peter Söderberg och Anna Lindal om samverkan i arbetsprocessen av föreställningen ”What is the word”. ”What is the word” (1989) är Samuel Becketts sista dikt och har tonsatts av Christer Lindwall (2018–19) för ensemble Lipparella. I föreställningen presenterar Liparella även Becketts koreografiska verk ”Quad” (1981), i regi av Karl Dunér. Ensemble Lipparella, som har specialiserat sig på nyskriven musik för gamla instrument, består av Louise Agnani, viola da gamba, Mikael Bellini, kontratenor, Kerstin Frödin, blockflöjter, Anna Lindal, violin och Peter Söderberg, teorb.

Ludo – Immersive Opera
Hedvig Jalhed, konstnärlig ledare för nyoperakompaniet Operation Opera och doktorand vid Göteborgs universitet, berättar om processen att introducera element från rollspel i tonsatt musikdramatik. Mattias Petersson, tonsättare.

Paus med kaffe och eftermiddagsbulle 

Samverkan installationer och platsen

Åsa Stjerna, installationskonstnär, PhD i konstnärlig forskning vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet presenterar sitt konstnärliga forskningsprojekt som utforskar konstnärlig transformation i platsspecifik sonisk praktik – "Innan ljud: Transversala processer i platsspecifik sonisk praktik" (2018). Utgångspunkt är ljudinstallationen som en multidisciplinär, transformativ praktik i det offentliga rummet. I presentationen kommer Stjerna att diskutera den platsspecifika praktiken som ekologi och effekt av en komplex förhandling som löper mellan arkitektur, politik, teknologi, samt mänskliga och icke-mänskliga agenser.


Samverkan musik, rum och rörelse
Ida Lundén, tonsättare/musiker och Johanna Mårtensson scenograf/konstnär lärde känna varandra i och med arbetet med Riksteaterproduktionen Intergalactic Underwater Palace 2015. Sedan dess har de tillsammans utvecklat två rumsliga musikprojekt – Orgel och Vev. Orgel har visats på Sporfestivalen i Århus, Växjö konsthall och vunnit A’ Design Award 2016. Verket Vev är en installation och ett musikstycke som tar plats i ett rum som förhoppningsvis är både inbjudande och vördnadsfullt. Det är en lek med skala och förväntningar. Vev består av sex till ytan likadana metalltrummor som går att veva runt samtidigt som de producerar ljud. Med uppgångspunkt i sina konstnärliga projekt, samtalar de här om samverkan mellan musik, rum och rörelse. 

Konferensens slutord
Med reservation för eventuella ändringar.


PRAKTISK INFORMATION 

Tid: Fredagen den 31 januari kl. 09.30-16.30 (Registrering och kaffe från kl. 09.30-10.00).
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12 i Stockholm.

Pris: För konstnärer är priset 100 kronor inkl. konferensprogram, lunch och eftermiddagsfika. Om man deltar på uppdrag av en organisation eller myndighet är priset 400 kronor inkl. konferensprogram, lunch och eftermiddagsfika. Vill man delta vid middag, samma kväll kl. 18.00 på Scandic Continental, restaurang The Market, Vasag. 22 i Stockholm, är priset 850 kr. 

Anmälan för externa gäster: https://fst.se/konferens-31-januari-mote-mellan-konstformer-externa-gast...
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn. O.S.A. senast onsdagen den 15 januari 2020.  Beloppet betalas till FST:s bankgiro 5745-4779 senast den 15 januari för att man ska garanteras plats. 

Anmälan för FST:s medlemmar: https://fst.se/formular/konferens-31-januari-mote-mellan-konstformer 
FST:s medlemmar anmäler sig direkt via länken ovan, via FST:s medlemssidor. Medlemmar i FST har fritt inträde till konferensen men måste anmäla sig senast 15 januari.

För mer information, vänligen konktakta FST:s projektledare Katharina Lind, e-post: katharina.lind@fst.se.