2018-10-22

Ensemble GAHLMM och #fst100 i decenniets största turnésatsning "TurnéFest"

Den 5 till 25 november genomförs TurnéFest runtom i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. TurnéFest, som bygger på samarbeten mellan arrangörer, är decenniets största nationella turnésatsning inom det fria musiklivet och omfattar fem nationella turnéer i genrerna nutida konstmusik, klassisk musik/kammarmusik, jazz, visa samt världsmusik. Tjugosex städer i arton län får besök av sex ensembler. Nutida konstmusik representeras av ensemble GAHLMM inom #fst100 år som gästar Härnösand, Luleå, Göteborg, Växjö, Malmö, Västerås med avslutning i Stockholm vid FST:s 100-årsfirande på Kungliga Musikhögskolan den 29 november. Hela turnéprogrammet GAHLMM/FST100år hittar du här.

Bakom TurnéFest står Samspel – den satsning av MAIS på uppdrag av Musikverket som ska ta fram och testa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer. 

– Sedan Rikskonserters nedläggning 2010 har problematiken kring infrastrukturerna för turnéer inom Sveriges skapat en stor frustration i branschen och lett till minskat antal musikframföranden runt om i landet, berättar Peter Pontvik, koordinator för Samspel. Med Samspel och TurnéFest avser vi att vända den utvecklingen, klargör Pontvik.

Samspels grundförutsättningar är att de nya turnéstrukturer som tas fram ska bygga på musiklivets befintliga resurser och på ökat samarbete – ju fler som delar på kostnaderna desto lägre blir kostnaden för varje enskild konsert och desto fler konserter kan genomföras. Under Samspels projektperiod har musiklivets aktörer involverats i utvecklandet av turnémodellerna. Tre olika modeller har utvecklats och testats där TurnéFest-modellen utgör den tredje.

– Samspel bygger på samarbete inom musiklivet och över regiongränserna, konstaterar Eva Omagbemi, koordinator för Samspel. Utmaningen i Sverige är förstås de stora avstånden som kräver sin ekonomi och med TurnéFest har vi identifierat behovet av en samordning och ser resesubventioner som en del av lösningen för att överbrygga de långa distanserna. Vi är glada över att vi tagit ett steg närmare framtidens nationella turnéstrukturer, avslutar Omagbemi.

Under våren 2019 genomför Samspel en s.k. Roadshow där projektet fortsatt debatteras i olika branschforum. Rapporten slutredovisas på Medelhavsmuseet i Stockholm den 14 juni 2019. Mer info om Samspel hittar du här.