2019-09-10

En manifestation i ord och ljud i Uppsala 14 september

Lördagen den 14 september bjuder RANK i samarbete med medlemsföreningarna Audiorama och Köttinspektionen in till manifestation i Uppsala för den samtida svenska konstmusiken.

Det blir en heldag med fokus på det fria musiklivets konstmusikaliska verksamhet, dess konstnärliga strävanden likväl som dess kulturpolitiska situation och ekonomiska villkor. Manifestationen möjliggörs genom stöd från FST, Kulturrådet och Uppsala Konsert & Kongress (UKK). 

För mer information och program, se här.