2021-11-29
Fotocollage: Tegel & Hatt Design Agency.
Efterlysning

Efterlysning för ökad jämställdhet i körmusiken

Gehrmans Musikförlag tar ett steg framåt för ökad jämställdhet i musiken och, i samarbete med Musikförläggarna och Föreningen Svenska Tonsättare, efterlyser verk av kvinnliga och ickebinära tonsättare som är verksamma i Sverige. Sex verk kommer att ges ut av musikförlaget under 2022. 

Målet är att inspirera till fler initiativ och få en snabbare utveckling mot balans i programsättning och repertoar. samt ge ringar på vattnet internationellt. Gehrmans Musikförlag efterlyser därför outgiven körmusik med bredd i uttryck, stil, sättning och svårighetsgrad. Sex verk kommer att ges ut av musikförlaget och spelas in av namnkunniga svenska körer under 2022. Tonsättarna kommer också att presenteras med varsin film som ingår i Gehrmans serie #svenskkörmusik och spridas i Gehrmans prenumerationsutskick till hundratals utövare i Sverige, samt till ett urval toppdirigenter i Europa och USA. 

Kriterier

  • Verket får vara tidigare framfört, nyskapande, nytt eller gammalt, på valfritt språk och för valfri sättning
  • Verket får inte vara tidigare förlagt (deponerat hos Svensk Musik är tillåtet)
  • Verket ska vara skrivet av en kvinnlig eller icke-binär tonsättare verksam i Sverige
  • Verket ska vara för kör a cappella
  • Verket ska vara maximalt 7 minuter långt
  • ​Verket behöver inte vara vara registrerat hos Stim vid anmälan, men ska kunna registreras hos Stim
  • Till anmälan ska kortfattad tonsättarpresentation och partitur (pdf) bifogas. Det är valfritt att bifoga inspelning från framförande eller datasimulering (helst mp3). 

Anmäl ditt verk senast söndagen den 16 januari 2022 här!

Urvalsprocess
Kommittén som utser verken representeras av den lettiska dirigenten Krista Audere, årets vinnare av den prestigefulla internationella dirigenttävlingen Eric Ericson Award, tonsättaren och professorn Karin Rehnqvist, Årets körledare 2021 Bengt Ollén, dirigenten Simon Arlasjö och Gehrmans utgivnings- och produktionschef Karin Ekedahl samt projektledare Janna Vettergren, ansvarig för #svenskkörmusik och verksam som sångare, bland annat i Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör.

Kommitténs bedömningsarbete beräknas vara klart i februari och besked om de utvalda verken sker i mars 2022. Ett urval av de verk som anmäls kommer att finnas i föreningen KVASTs Repertoarbank.

För mer information
Du är välkommen att kontakta projektledare Janna Vettergren för ytterligare frågor om efterlysningen. Hon nås via e-post: janna.vettergren@gehrmans.se och/eller tel.: +46 (0)70 757 68 14. Ytterligare information om projektet finns på Gehrmans Musikförlag.