2020-08-18
Fotocollage: Stim.

Dags att söka Stimstipendium 2020!

Varje höst delar Stim ut stipendier till upphovspersoner och nu är ansökan öppen. Under perioden 17 augusti och 18 september är alla Stimanslutna upphovspersoner välkomna att söka Stimstipendium 2020!

Stims årliga stipendier är på 50 000 kr respektive 25 000 kr och mottogs förra året av 131 anslutna. I år förstärker STIM stipendiepotten med 300 särskilda extrastipendier, à 10 000 kr. Extrastipendier är frivilliga att söka och bedöms enligt samma kriterier som de ordinarie stipendierna. Syftet med extrastipendierna är att stärka och stödja det fortsatta skapandet av musik med anledning av coronapandemin. 

Regler och urvalsförfarande
Ansökningarna för alla stipendier, inklusive årets särskilda extrastipendier, bedöms utifrån de kriterier som Stims styrelse fastställt för stipendieverksamheten: konstnärlig verksamhet och kvalitet. Kommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, representation, ålder, kön och verksamhetsort.

I början av bedömningen anonymiseras alla bidrag. Det går till så att medlemarna i stipendiekomittén inte kan se namnet på den som söker under den första individuella sorteringen av bidragen. Det är först i den andra sorteringen, när kommittén sitter tillsammans och gör bedömningen av de ansökningar som finns kvar som de har tillgång till all information.

Under 2020 består stipendiekommittén av: Alina Devecerski (2019-2021), Frida Hyvönen (2020), Lisa Långbacka (2018-2020), Pär Lindgren (2020-2022), Mattias Rodrick (2018-2020) och Patrik Sventelius (2020). 

OBS! Den som fått Stimstipendium både 2018 och 2019 kan inte ansöka. Detsamma gäller den som under 2020 erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Tidplan
Alla stimanslutna upphovspersoner är välkomna att söka stipendierna mellan 17 augusti och 18 september. Efter den 18 september klockan 15.00 är det inte längre möjligt att skicka in sin ansökan för årets Stimstipendium. Var gärna ute i god tid. 

Ansökan
Ansökan görs individuellt via ett ansökningsformulär på Stims Mina sidor.

Vidare information och kontakt
För mer information, se Stims sida här. För eventuella frågor, vänligen kontakta stipendium@stim.se.