2019-08-29

Dags att söka Stimstipendium 2019!

Varje höst delar Stim ut stipendier till upphovspersoner och nu är ansökan öppen. Under perioden 19 augusti – 23 september kl. 15.00 är alla Stimanslutna upphovspersoner välkomna att söka årets Stimstipendium. År 2018 fick 121 personer dela på 4,4 miljoner kronor.

Uppdatering: På grund av störningar som påverkar möjligheten att skicka in stipendieansökan har Stim beslutat att förlänga ansökningstiden till måndagen den 23 september kl 15.00.

Stipendiet söks via ett webbformulär på Stims Mina sidor.

Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från en stipendiekommitté som i år består av:

  • Alina Devecerski (2019-2021) 
  • Lisa Långbacka (2018-2020) 
  • Pär Lindgren (2016, 2018-2019) 
  • Patrik Sventelius (2017-2019)
  • Mattias Rodrick (2018-2020)
  • Frida Hyvönen (2019) är adjungerad textbedömmare.

Ansökningarna bedöms utifrån de kriterier för urval som Stims styrelse fastställt: konstnärlig verksamhet och kvalitet. Stipendiekommittén strävar så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller konstnärliga former, ålder, kön och verksamhetsort. För mer information om urvalsprocessen, se här.

Efter den 20 september 23 september kl. 15.00 är det inte längre möjligt att skicka in sin ansökan för årets Stimstipendium. Besked ges i mitten av november till alla som har ansökt om stipendium. 

Observera att den som fått Stimstipendium både 2017 och 2018 inte kan ansöka Detsamma gäller den som under 2019 erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Läs instruktionerna noga och kontakta stipendium@stim.se om eventuella frågor.

Stimstipendiet har funnits sedan 1925. Stipendierna är ett led i Stims kulturpolitiska verksamhet. Stipendiesumman är 25 000 kr respektive 50 000 kr. Stipendieceremonin äger rum i början av december 2019.