2013-10-29

Carl Unander-Scharins nionde opera nominerad till Operapriset 2013

Fyra kandidater är nominerade till Operapriset 2013, bl.a. tonsättaren Carl Unander-Scharin som nomineras för sin nionde opera "The Elephant Man".

Den uruppfördes på NorrlandsOperan i Umeå förra hösten och beskrevs då så här i tidningen Opera: 

"Carl Unander-Scharins musik är som alltid sångbar, det beror på att han själv är sångare. Han ger en fin tidsatmosfär genom att blanda in Music Hall-nummer i partituret, där man även skymtar Wagnerinfluenser. Musiken är bitvis svindlande skön, framför allt när den tillåts blomma ut i rent orkestrala partier". 

Läs mer på tidningen Operas hemsida.